POZ: Jest projekt rozporządzenia w sprawie diagnostyki w ramach budżetu powierzonego

Medexpress

Opublikowano 11 sierpnia 2022, 07:59

Medexpress

Opublikowano 11 sierpnia 2022, 07:59

Zmiany mają zapewnić dostęp, w ramach budżetu powierzonego, do:
– badań diagnostycznych z obszaru kardiologii, diabetologii, chorób płuc, alergologii oraz endokrynologii - pozwoli na skuteczniejsze wykrywanie najczęstszych schorzeń przewlekłych,
– konsultacji specjalistycznych: kardiologa, diabetologa, chorób płuc, alergologa, endokrynologa - ułatwi prowadzenie opieki kompleksowej nad pacjentem, bez konieczności kierowania go do lekarza specjalisty udzielającego świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
– wizyt kompleksowych z Indywidualnym Planem Opieki Medycznej - poprawi opiekę nad pacjentami chorymi przewlekle oraz przyczyni się do wdrożenia standardów opieki w chorobach przewlekłych objętych koordynacją,
– porad edukacyjnych prowadzonych przez pielęgniarki - przyczyni się do poprawy jakości opieki nad pacjentami chorymi przewlekle, jak również poprawi kompleksowość opieki, angażując w opiekę pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
– porad dietetycznych - realizowanych przez dietetyków - będzie ważnym wsparciem dla pacjentów m.in. z cukrzycą i chorobami na tle miażdżycy.

Zespół do spraw zmian w podstawowej opiece zdrowotnej rekomendował dodanie i finansowanie w ramach budżetu powierzonego następujących badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych i porad:
1. Badania biochemiczne i immunochemiczne:
1) antyTPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej);
2) antyTSHR (przeciwciała przeciw receptorom TSH);
3) antyTG (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie);
4) albuminuria (stężenie albumin w moczu);
5) UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu);
6) BNP (NT-pro-BNP).
2. Diagnostyka ultrasonograficzna:
1) USG Doppler tętnic szyjnych;
2) USG Doppler naczyń kończyn dolnych;
3) ECHO serca przezklatkowe.
3. Diagnostyka elektrofizjologiczna:
1) EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa EKG);
2) Holter EKG 24, 48 i 72 godz. (24-48-72-godzinna rejestracja EKG);
3) Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego).
4. Diagnostyka inwazyjna: biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy (u dorosłych).
5. Diagnostyka czynnościowa:
1) Spirometria;
2) Spirometria z próbą rozkurczową.
6. Konsultacje i porady specjalistyczne:
1) konsultacje lekarz POZ - lekarz specjalista wybranej dziedziny (konsultacje odbywane przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności):
a) Konsultacja lekarz POZ - lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii,
b) Konsultacja lekarz POZ - lekarz specjalista w dziedzinie diabetologii,
c) Konsultacja lekarz POZ - lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc,
d) Konsultacja lekarz POZ - lekarz specjalista w dziedzinie alergologii,
e) Konsultacja lekarz POZ - lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii;
2) Porada lekarz specjalista - pacjent (wizyta ambulatoryjna):
a) Porada lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii – pacjent,
b) Porada lekarz specjalista w dziedzinie diabetologii – pacjent,
c) Porada lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc – pacjent,
d) Porada lekarz specjalista w dziedzinie alergologii- pacjent,
e) Porada lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii- pacjent.
7. Porady
1) Porada kompleksowa - Indywidualny Plan Opieki;
2) Porada dietetyczna;
3) Porada edukacyjna.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

poz / budżet powierzony / diagnostyka
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31