POZ: Teleporada nie dla każdego! Jest projekt rozporządzenia

Medexpress

Opublikowano 10 lutego 2021, 09:24

Źródło: MZ
Medexpress

Opublikowano 10 lutego 2021, 09:24

Dostrzeżono problem utrudnionej dostępności świadczeń realizowanych w bezpośrednim kontakcie na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, szczególnie istotnych dla zachowania właściwego postępowania diagnostyczno-leczniczego w odniesieniu do najbardziej „wrażliwych” grup pacjentów (dzieci do ukończenia 6. roku życia oraz seniorów powyżej 65. roku życia).


Planuje się modyfikację zasad realizacji teleporady na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, wskazując że ww. świadczenie w formie teleporady może być udzielane wyłącznie osobom pomiędzy 7. a 64. rokiem życia. Powyższe rozwiązanie ma na celu wyeliminowanie możliwości realizacji teleporady w odniesieniu do najbardziej „wrażliwych” grup pacjentów, prezentujących zintensyfikowane oraz zróżnicowane potrzeby zdrowotne.
Jednocześnie wprowadzona regulacja utrzymuje możliwość udzielania porad zdalnych w odniesieniu do świadczeń, o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.), obejmujących receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, oraz związanych z wydaniem zaświadczeń, niewymagających bezpośredniej wizyty pacjenta w przychodni.
Celem wprowadzanych zmian jest zwiększenie dostępu do świadczeń realizowanych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej w bezpośrednim kontakcie z właściwym personelem medycznym. Powyższe skutkować będzie ograniczeniem sytuacji pogorszenia stanu zdrowia ze względu na opóźnienie rozpoznania stanu chorobowego lub brak zastosowania właściwego postępowania diagnostyczno-leczniczego w przypadku dzieci oraz seniorów.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

dziecko / poz / senior / teleporada
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30