WAŻNE

POZ: zmiana dot. terminu teleporady

Medexpress

Opublikowano 26 stycznia 2021, 08:14

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 26 stycznia 2021, 08:14

Dostrzeżono problem utrudnionej dostępności świadczeń realizowanych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, przy jednoczesnej konieczności zapewnienia bardziej elastycznego mechanizmu wyznaczania terminu teleporady osobom udzielającym ww. świadczeń oraz ich pacjentom.


Planuje się doprecyzowanie terminu realizacji teleporady, wskazując że przedmiotowe świadczenie może być udzielone w terminie późniejszym niż pierwszy dzień roboczy następujący po dniu zgłoszenia się pacjenta celem uzyskania pomocy medycznej – pod warunkiem jego uzgodnienia z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym. Powyższe rozwiązanie skutkować będzie szybszym uzyskaniem pomocy odpowiedniej do stanu i potrzeb zdrowotnych danego pacjenta. Ponadto wprowadzenie przedmiotowego zapisu umożliwi osobie udzielającej teleporady, uzgodnienie optymalnego terminu realizacji ww. świadczenia, z uwzględnieniem zarówno faktycznej potrzeby zdrowotnej danego pacjenta, jak i daty jego zgłoszenia.
Proponowane zmiany wychodzą naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pacjentów, uwzględniając jednocześnie możliwości organizacyjne świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej.

Projekt: TU

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

poz / teleporada
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31