POZ: zmiana dot. terminu teleporady

Fot. Getty Images/iStockphoto
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
Medexpress 2021-01-26 08:14

Dostrzeżono problem utrudnionej dostępności świadczeń realizowanych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, przy jednoczesnej konieczności zapewnienia bardziej elastycznego mechanizmu wyznaczania terminu teleporady osobom udzielającym ww. świadczeń oraz ich pacjentom.


Planuje się doprecyzowanie terminu realizacji teleporady, wskazując że przedmiotowe świadczenie może być udzielone w terminie późniejszym niż pierwszy dzień roboczy następujący po dniu zgłoszenia się pacjenta celem uzyskania pomocy medycznej – pod warunkiem jego uzgodnienia z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym. Powyższe rozwiązanie skutkować będzie szybszym uzyskaniem pomocy odpowiedniej do stanu i potrzeb zdrowotnych danego pacjenta. Ponadto wprowadzenie przedmiotowego zapisu umożliwi osobie udzielającej teleporady, uzgodnienie optymalnego terminu realizacji ww. świadczenia, z uwzględnieniem zarówno faktycznej potrzeby zdrowotnej danego pacjenta, jak i daty jego zgłoszenia.
Proponowane zmiany wychodzą naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pacjentów, uwzględniając jednocześnie możliwości organizacyjne świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej.

Projekt: TU

PDF

Zobacz także