POZ: zmiany w programie profilaktyki chorób układu krążenia

Medexpress

Opublikowano 29 kwietnia 2022, 08:07

Medexpress

Opublikowano 29 kwietnia 2022, 08:07

Procedowana zmiana ma na celu rozwiązanie problemu związanego z poziomem realizacji świadczeń z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia (ChUK) i dostępem do świadczeń. Koncepcję świadczenia opracował Zespół do spraw zmian w podstawowej opiece zdrowotnej, powołany zarządzeniem ministra zdrowia z dnia 8 lipca 2021 r. Do zadań Zespołu należy:
1) przygotowanie koncepcji zmian dotyczących działania podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej;
2) wypracowanie zmian w zakresie finansowania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej;
wypracowanie mechanizmu kształtowania wysokości stawki kapitacyjnej w odniesieniu do wskaźnika udziału teleporad we wszystkich poradach lekarskich.

Rekomendowanym przez Zespół do spraw zmian w podstawowej opiece zdrowotnej rozwiązaniem jest:
1) poszerzenie grupy osób uprawnionych do świadczenia o populację z powyżej 55 do 65 roku życia;
2) ułatwienie dostępu do świadczeń przez umożliwienie pielęgniarkom podstawowej opieki zdrowotnej realizacji programu ChUK;
3) uproszczenie warunków realizacji programu, w tym kryteriów kwalifikacji.
Powyższe rozwiązania wpłyną na poszerzenie dostępności do świadczeń i tym samym zwiększy się poziom realizacji świadczeń programu profilaktyki chorób układu krążenia.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

poz / podstawowa opieka zdrowotna / lekarz rodzinny / choroby układu krążenia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30