Blogosfera Medexpressu

Poznaj swoje mocne strony i obszary do rozwoju


Pielęgniarki Cyfrowe 2020-10-28 08:19
Typy osobowości-Dyplomaci. Idealiści którzy chcą sprawić, żeby świat był lepszy. Osoby wrażliwe, działające na rzecz innych. Abstrakcyjni w myśleniu, kreatywni.

Zostajemy w temacie związanym z typami osobowości.
Dziś bierzemy na tapetę kolejną grupę – Dyplomatów.

Dyplomaci – kto to taki?

Do tej grupy należą idealiści, którzy swoimi działaniami chcą sprawić, żeby świat był lepszy.
Wierzą, że wszystko jest możliwe i lubią pokazywać, że tak właśnie jest w rzeczywistości. Są
niezwykle wrażliwi, często zwracają uwagę na emocjonalne aspekty danej sytuacji, chętnie
działają na rzecz innych osób. Gdy zauważają czyjąś krzywdę, cierpienie czy
niesprawiedliwość – pomagają, chcąc wprowadzić pozytywne zmiany. Dyplomaci mają
łatwość w dopasowaniu się do grupy, której są częścią. W towarzystwie są popularni oraz
lubiani. Często pracują w zawodach pomocowych ze względu na to, że widzą w tym wyższą
wartość. Są to osoby, które potrzebują wiedzieć, że to co robią ma sens. Mają zdolność do
zarażania ludzi pomysłem, ideą. Są bardzo kreatywni, abstrakcyjni w myśleniu. Mają duże
umiejętności społeczne oraz komunikacyjne. Przebywając w grupie, dbają o dobrą atmosferę.
Starannie dobierają słowa, ponieważ nie chcą nikogo ranić. Ważne są dla nich uczucia swoje i
innych osób.

Do grupy Dyplomatów zalicza się cztery typy osobowości – Rzeczników (INFJ),
Protagonistów (ENFJ), Pośredników (INFP) oraz Działaczy (ENFP).

Co oznaczają litery w podanych skrótach? Pewnie niektóre z nich są już znane…
Jednak dla jasności i uporządkowania wiedzy przypomnimy ☺
E/I – Ekstrawersja/Introwersja – mówi o źródłach energii życiowej, sposobie budowania
relacji z ludźmi, formie komunikacji, sposobie podejścia do wykonywania zadań.
N/ – Abstrakcyjny, Intuicyjny – pozwala na rozpoznanie sposobu zbierania i organizacji
informacji ze świata zewnętrznego.
F – Nastawiony na odczuwanie – wskazuje na sposób podejmowania decyzji – jakie
elementy bierzemy pod uwagę, jak podchodzimy do wyników i relacji z ludźmi

J/P – Oceniający/Poszukujący – dostarcza wiedzy na temat stylu życia i stylu pracy, podejściu do zobowiązań i reagowania na zmiany.

PDF

Zobacz także