Praca: Wzrost dofinansowania do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych

Medexpress

Opublikowano 25 stycznia 2023, 09:08

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 25 stycznia 2023, 09:08

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewiduje zwiększenie wysokości kwot miesięcznego dofinansowania, jakie przysługuje pracodawcom do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych do wysokości:

– 2400 zł (obecnie 1950 zł) – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,

– 1350 zł (obecnie 1200 zł) – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

– 500 zł (obecnie 450 zł) – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Ponadto ustawa, zmienia wysokość dotacji celowej z budżetu państwa dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonej na dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników, ujętych w ewidencji zatrudnionych, na wysokość na poziomie 30% środków zaplanowanych dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na dany rok. W dotychczasowym stanie prawnym ustawa określała wysokość dotacji jako wartość do 30% środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok. W wyniku nowelizacji wprowadzona została sztywna wysokość dotacji na poziomie 30% zaplanowanych na dany rok środków, od 1 stycznia 2023 r.

W ustawie wprowadzony został przepis przejściowy zapewniający wyrównanie kwoty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego w odpowiedniej wysokości od 1 stycznia 2023 r.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z tym że art. 1 pkt 2 z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.

Źródło: Prezydent.pl

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

praca / osoby niepełnosprawne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31