Pracodawcy przeciwni zmianom w domach opieki społecznej

Medexpress

Opublikowano 18 sierpnia 2022, 09:53

Medexpress

Opublikowano 18 sierpnia 2022, 09:53

Jak przypominają Pracodawcy RP, specyfiką funkcjonowania domów pomocy społecznej jest zapewnienie swoim mieszkańcom, wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, usług bytowych i opiekuńczych, a nie realizacja świadczeń opieki zdrowotnej.

Aktualna organizacja systemu opieki zdrowotnej w Polsce – jak podkreślają Pracodawcy RP – zapewnia na tych samych zasadach jak dla wszystkich pozostałych świadczeniobiorców, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dostęp i możliwość korzystania z opieki zdrowotnej finansowanej w ramach NFZ, i to począwszy od podstawowej opieki zdrowotnej, a skończywszy na lecznictwie szpitalnym. Dlatego też - w opinii Pracodawców RP - nie ma uzasadnienia do tworzenia rozwiązań prawnych, które określonej grupie społecznej zapewnią równolegle drugą „ścieżkę” do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, a tym samym zbudują podwójne finansowanie tych samych świadczeń ze składek ubezpieczenia zdrowotnego, które stanowią istotne obciążenie pracodawców i pracowników.

Źródło: Pracodawcy RP

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

pracodawcy rp / DPS / pomoc społeczna
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31