Pielęgniarki Cyfrowe

Prawosławie i jego dogmaty

Pielęgniarki Cyfrowe

Opublikowano 19 stycznia 2022, 06:28

Pielęgniarki Cyfrowe

Opublikowano 19 stycznia 2022, 06:28

Powstała ok. 1054 roku (umownie) podczas wielkiej schizmy (w uproszczeniu – punktu kulminacyjnego sporów językowych, politycznych, kulturowych, organizacyjnych między Rzymem a Konstantynopolem). Charakteryzuje się ciągłością tradycji od czasów apostolskich i własną liturgią. Swoją doktrynę opiera na Piśmie Świętym, jak również na Tradycji Kościoła Wschodniego. Termin ten ma również odniesienie do ogółu zasad wiary i życia religijnego, do którego odwołuje się Cerkiew prawosławna i inne niezależne wspólnoty bizantyjskiej tradycji liturgicznej (staroobrzędowcy, starokalendarzowcy itp.). W kościele prawosławnym bardzo ważne miejsce zajmuje kult Maryjny – prawosławie podkreśla Jej wielkość i wyższość nie tylko nad tym co ziemskie, ale również tym co niebiańskie (Aniołowie). Kościół prawosławny jest kościołem hierarchicznym – istnieją z nim 3 rodzaje święceń kapłańskich (diakon, ksiądz, biskup).

Co wyróżnia wyznawców prawosławia na tle religijnym?

 • nie uznają zwierzchnictwa biskupa Rzymu (czyli papieża) skłaniając się ku tradycji, która pojęcie Kościoła rozumie przez pojęcie wspólnoty, czyli komunii równych sobie kościołów lokalnych.
 • Nie uznają dogmatu o „Filioque„, czyli pochodzeniu Ducha Świętego zarówno od Ojca, jak i Syna (wierni prawosławni wyznają, że Duch Święty pochodzi od Ojca, a nie, jak w katolicyzmie, od Ojca i Syna).
 • Nie uznają idei odpustu i czyśćca
 • Odrzucają dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, Wniebowzięciu Matki Bożej
 • nie uznają celibatu niższego duchowieństwa (diakonów i prezbiterów), ale tylko jeśli małżeństwo zostało zawarte PRZED przyjęciem święceń kapłańskich
 • święcenia kapłańskie może przyjąć jedynie ochrzczony mężczyzna
 • fundamentalnym celem chrześcijaństwa jest przebóstwienie – osiągniecie przez wiernych współudziału w naturze boskiej.
 • Autorytetem zdolnym ogłaszać prawdy dogmatyczne jest tylko sobór powszechny,

Kościół uważany jest jako Mistycznym Ciałem Chrystusa – duchowy organizm łączący to co ziemskie z tym co niebiańskie. Istotę Kościoła, ukazuje Symbol Wiary w którym czytamy Wierzę … w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.

Podczas sprawowania liturgii obowiązuje obrządek bizantyński z językami: starogreckim, starocerkiewno-słowiańskim lub językami narodowymi. Ogromne znaczenie ma śpiew (chóralny lub solowy), ale nie używa się instrumentów. Życie liturgiczne wyznaczane jest również według dwóch różnych kalendarzy: juliańskiego i gregoriańskiego, a różnica między nimi wynosi 14 dni.

Organizacja prawosławia jest oparta na autokefalii, czyli samodzielności poszczególnych kościołów lokalnych i krajowych. Na ich czele stoją patriarchowie lub metropolici sprawujący jurysdykcję przy pomocy synodów,
a najważniejsze decyzje podejmowane są na soborach.

Źródła:

 1. Pielęgniarstwo transkulturowe pod redakcją dr n. med. Anna Majda, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s 44-53
 2. Prawosławie – Wiadomości (onet.pl)
 3. Informacje ogólne o Prawosławiu (prawoslawie.pl)
 4. Prawosławie – Wikipedia, wolna encyklopedia
Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

pielęgniarstwo wielokulturowe / prawosławie / religia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31