Prezes NFZ: dla porady pielęgniarskiej nie ma alternatywy

Medexpress

Opublikowano 25 lutego 2020, 12:10

Fot. MedExpress TV
Medexpress

Opublikowano 25 lutego 2020, 12:10

Jak wskazuje sekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko w toku kształcenia pielęgniarki zostały przygotowane do nowej roli. Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje zarządzenie prezesa NFZ, które wprowadza wycenę procedur w AOS, zgodnie z którą za wizytę prowadzoną przez pielęgniarkę w przychodni specjalistycznej AOS Fundusz zapłaci od 17 do 46 zł w zależności od rodzaju procedury. Po niecałych dwóch miesiącach gotowość podpisania aneksów do umów zadeklarowało 207 świadczeniodawców.

Pielęgniarki mogą udzielać samodzielnej porady np.: w zakresie chirurgii, diabetologii i kardiologii, a u położnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

Porada pielęgniarska w POZ

25 lutego do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia dotyczący wprowadzenia porady pielęgniarskiej w podstawowej opiece zdrowotnej. Prawdopodobnie już od lipca pielęgniarka będzie mogła od pacjenta zebrać wywiad, wykonać badanie fizykalne, wystawić skierowanie na wybrane badania diagnostyczne oraz wystawić e-receptę lub zlecenie na wybrane wyroby medyczne.

Celem tej regulacji jest usprawnienie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i ułatwienie pacjentom, zwłaszcza osobom starszym i niepełnosprawnym, dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. - W 2030 roku co trzecia osoba w kraju będzie w wieku powyżej 65 roku życia - przypomina Krystyna Ptok, przewodnicząca OZZPiP.

Pielęgniarka w ramach porady POZ, w zależności od posiadanych przez pielęgniarkę uprawnień zawodowych, będzie mogła:

1) prowadzić profilaktykę chorób i promocję zdrowia,

2) dobrać sposoby leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego,

3) przepisać leki zawierające określone substancje czynne, w tym wystawianie na nie recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe,

4) wystawić recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe,

5) wystawić zlecenie albo recepty na wybrane wyroby medyczne (np. pieluchomajtki),

6) wystawić skierowanie na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla świadczeniobiorcy.

Położnej w ramach porady POZ, w zależności od posiadanych przez położną uprawnień zawodowych, będzie mogła:

1) udzielić porady dla kobiet z chorobami ginekologicznymi i onkologii ginekologicznej, w tym dobór sposobu leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego,

2) przepisać leki na receptę zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe

3) wystawiać recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe,

4) wystawić zlecenie na wybrane wyroby medyczne, w tym wystawianie na nie zlecenia albo recepty,

5) wystawić skierowanie na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla świadczeniobiorcy;

6) wykonywać oraz interpretować badania KTG u kobiety ciężarnej.

W POZ modelem rozliczenia pozostanie stawka kapitacyjna.

Czy porada pielęgniarska skróci kolejki?

Wprowadzenie porady pielęgniarskiej ma przełożyć się na większą samodzielność i niezależność pielęgniarek i położnych oraz przyczynić się do skrócenia kolejek.

- Dla pielęgniarek porada pielęgniarska nie jest nowością, ale do tej pory każda czynność musiała być sankcjonowana przez lekarza. To powodowało kolejki – podkreśla prezes NRPiP Zofia Małas. - To ogromna zmiana mentalna - dodaje szefowa związków zawodowych. Ale jak mówi prezes NFZ Adam Niedzielski, nie ma alternatywy dla porady pielęgniarskiej. - Zarówno w AOS i POZ jest za mało lekarzy, a stawki za ich pracę są wysokie. Porada pielęgniarska uspokaja ten rynek –tłumaczy prezes Funduszu i podsumowuje, że żadna bariera mentalna ani hamulce nie powstrzymają jej upowszechnienia.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

pielęgniarki / Józefa Szczurek-Żelazko / porada pielęgniarska
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28