Prezes OIL w Warszawie zwraca się do ministra zdrowia ws. odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych

Medexpress

Opublikowano 16 marca 2021, 15:14

Fot. MedExpress TV
Medexpress

Opublikowano 16 marca 2021, 15:14

Prezes OIL Łukasz Jankowski napisał list do ministra zdrowia ws. odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych. Poniżej zamieszczamy jego treść.

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z medialnymi deklaracjami dotyczącymi planów zawieszenia możliwości zdawania Państwowego Egzaminu Specjalistycznego w obecnej sesji egzaminacyjnej, zwracam się z prośbą o spotkanie w tej sprawie i podjęcie dialogu z lekarzami zdającymi PES, których decyzja ministra zdrowia bezpośrednio dotyczy.

Mówimy o doświadczonych lekarzach, po 5-6 latach pracy przy łóżku chorego, posiadających wiedzę specjalistyczną potwierdzoną zdaniem egzaminu testowego PES. Lekarze ci poświęcili ostatnie miesiące na wytężoną naukę do egzaminów, co odbyło się w wielu przypadkach kosztem życia zawodowego i rodzinnego tych osób. Decyzja dotycząca przedłużenia sesji egzaminacyjnej i zawieszanie możliwości zdawania egzaminów dla wielu z tych lekarzy oznacza brak możliwości powrotu do pracy zawodowej, przedłużenie okresu nauki i niejako zawodowe zawieszenie – w wielu przypadkach dalsze zatrudnienie takich lekarzy w macierzystych jednostkach jest uzależnione od uzyskania przez nich tytułu specjalisty, co – ewentualną decyzją Pana Ministra – zostałoby odłożone w czasie.

Biorąc pod uwagę fakt, że w poprzednich sesjach egzaminacyjnych podejmował Pan Minister decyzje o zwolnieniu lekarzy zdających PES z egzaminów ustnych, a także obecny wzrost zakażeń i konieczność zapewnienia obsady lekarskiej w oddziałach zgodnie z maksymą ,,wszystkie ręce na pokład”, proszę o pilne spotkanie z Panem Ministrem, w którym mogliby wziąć udział przedstawiciele zdających PES lekarzy.

Łukasz Jankowski

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Źródło: OIL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

OIL w Warszawie / Łukasz Jankowski
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30