Prezes ORL apeluje do NFZ o udzielenie informacji ws. dodatków dla lekarzy walczących z pandemią

Medexpress

Opublikowano 14 stycznia 2021, 15:25

Fot. MedExpress TV
Medexpress

Opublikowano 14 stycznia 2021, 15:25

Prezes ORL Łukasz Jankowski zwrócił się do NFZ z wnioskiem o udzielenie informacji na temat środków finansowych dodatkowego wynagrodzenia za pracę dla lekarzy w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19. Poniżej zamieszczamy treść pisma.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Działając w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, na podstawie art. 1 ust. 1, art. 2 ust.1 i ust. 2 w zw. z art. 10nust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020r., poz. 2176), niniejszym wnoszę o udzielenie informacji w następującym zakresie:

1. Czy Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał środki finansowe na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 do placówek medycznych znajdujących się terenie województwa mazowieckiego ?

2. W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej w zakresie wskazanym w pkt 1 niniejszego wniosku – wnoszę również o udzielenie informacji, za jaki okres środki te zostały przekazane, a w przypadku ich nieprzekazania w całości lub części udzielenie odpowiedzi na pytanie – w jakim terminie planowane jest ich rozdysponowanie ?

3. Jaka była wysokość przekazanych środków finansowych na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 do placówek medycznych i jaka część przekazanych środków została dotychczas rozdysponowana?

4. Wskazanie, które placówki medyczne otrzymały środki finansowe na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 z wyszczególnieniem okresu, za jaki zostały przekazane oraz jaka była ich wysokość.

Powyższe informacje proszę przekazać drogą elektroniczną (e-mail) na adres e-mail: biuro@oilwaw.org.pl lub doręczenie ww. danych na adres: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie.

Z poważaniem

Łukasz Jankowski

Źródło: OIL w Warszawie

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Łukasz Jankowski / COVID-19 / OIL w Warszawie
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31