Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego: nie można dzielić pacjentów

Fot. MedExpress TV
Nowoczesny system do ciągłego monitorowania poziomu glikemii jest obecnie refundowany dla grupy dzieci w wieku od 4. do 18. roku życia. Pacjenci i klinicyści czekają na rozszerzenie refundacji.
Medexpress 2019-12-12 13:41
  • System monitorowania glikemii metodą skanowania (FGM) pozwala w sposób ciągły śledzić wartości cukru we krwi. To szczególnie ważne dla pacjentów narażonych na hipoglikemię.
  • FGM umożliwia przekazywanie danych z pomiaru glikemii zarówno samym pacjentom, ich opiekunom w przypadku seniorów, jak i lekarzom prowadzącym, wpisując się w nowoczesny model zastosowania telemedycyny do monitorowania podstawowego parametru wyrównania cukrzycy, jakim jest glikemia.
  • Dobrze monitorowana glikemia to mniej hospitalizacji i mniej powikłań. Przekłada się to na oszczędności dla systemu, a także na skrócenie kolejek do lekarza.
  • O korzyściach FGM mogą już przekonać się pacjenci z cukrzycą typu 1 w wieku od 4. do ukończenia 18. roku, dla których system FGM jest refundowany.
  • Pacjenci i lekarze czekają na rozszerzenie refundacji.

Drugi krok do pełnej refundacji

Pacjenci i klinicyści chwaląc ministerstwo, mówią jednym głosem: refundacja powinna objąć wszystkich pacjentów.

- Dorośli też oczekują takiej refundacji, ponieważ uważają, że podział na wiek jest sztuczny. Ta refundacja powinna być dostępna dla wszystkich osób z cukrzycą! - mówi Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Anna Śliwińska (podcast)

Dobrej myśli jest prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. - Jestem przekonana, że MZ myśli o rozszerzeniu tej refundacji, bo takie działanie jest działaniem dla szeroko pojętego dobra społecznego. Nie można zawężać leczenia. Rodzi to rodzaj dyskryminacji. Powinna być szersza refundacja. Nawet gdybyśmy chcieli ją zawęzić, to nie metrykalnie, tylko może należy znaleźć inne punkty, które pozwolą na ekonomicznie dobrą dla tego systemu refundację. Ale jestem przekonana, że MZ ma szersze horyzonty i spojrzy dalej, poza 18. rok życia pacjentów - mówi prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Co zrobi Ministerstwo?

Prof. Łukasz Szumowski wyjaśnia, że w przypadku systemu monitorowania poziomu glikemii w pierwszej kolejności MZ pomyślało o dzieciach, bo ukłucie towarzyszące tradycyjnej metodzie, szczególnie dla tej grupy pacjentów jest bolesną i trudną rzeczą. Ale jak mówi minister zdrowia, „rozważamy wszelkie możliwe rozszerzenia danej terapii, szczególnie, że jest to innowacyjna diagnostyka i właściwie bezinwazyjna”. - Analizujemy tę sytuację i w miarę możliwości finansowych będziemy tę grupę poszerzać - podsumowuje prof. Szumowski.

PDF

Zobacz także