Prezes UODO i Rzecznik Praw Pacjenta zacieśniają współpracę

Fot. MedExpress TV
Jan Nowak, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta podpisali porozumienie o współpracy, którego celem jest wzajemne wspieranie się w realizacji ustawowych zadań.
Medexpress 2020-07-22 08:38

Edukacja, współpraca legislacyjna czy informowanie się o zagrożeniach wymagających wspólnych działań – to obszary, w jakich prezes UODO i Rzecznik Praw Pacjenta podejmują współpracę. Podpisane pomiędzy nimi porozumienie przewiduje również wzajemne informowanie się w obszarach związanych z realizacją ustawowych zadań obydwu podmiotów, w których obie instytucje przejawiają zainteresowanie bądź posiadają ustawowe kompetencje.

Dane pacjentów o ich zdrowiu wymagają szczególnej troski. Należy pamiętać o godności pacjentów, ich prywatności i umiejętnym godzeniu tych praw z koniecznością zadbania o zdrowie publiczne. Dlatego współpraca między prezesem UODO i Rzecznikiem Praw Pacjenta jest niezwykle istotna – powiedział Jan Nowak, prezes UODO.

Rzecznik Praw Pacjenta skupia się na edukacji, bezpieczeństwie i wsparciu pacjentów. Nasza współpraca z UODO jest bardzo ważna z perspektywy ochrony danych, przestrzegania praw oraz edukowania na temat możliwości, jakie posiadają pacjenci – dodał Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

Współpraca obu instytucji z pewnością pozwoli lepiej chronić pacjentów nie tylko poprzez skuteczne reagowanie w sytuacji zagrożenia ale także poprzez budowanie odpowiedniej świadomości zarówno wśród pacjentów, jak i administratorów danych.

Dynamicznie zmieniające się otoczenie, szczególnie związane z rozwojem technologii i profilowaniem obywateli w oparciu także o dane na temat ich stanu zdrowia wymaga zacieśnienia współpracy między obiema instytucjami. – zaznaczył Jan Nowak.

Nowe wyzwania, jakie stawia przed nami rzeczywistość w ochronie zdrowia, w tym rozwój e-zdrowia, wynikające z niego szanse, ale i zadania wymagają harmonijnego i ścisłego współdziałania RPP i UODO – podsumował Bartłomiej Chmielowiec.

Porozumienie ma też za zadanie stworzenie warunków, w których współpraca będzie odpowiednio zorganizowana i nadzorowana przez oba organy. Dlatego też w treści porozumienia zawarto postanowienie o wykorzystaniu potencjału eksperckiego i organizacyjnego obu instytucji.

Źródło: RPP

PDF

Zobacz także