Prezydent nadał odznaczenia państwowe zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu

Fot: Andrzej Hrechorowicz; prezydent.pl
Z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim.
Medexpress 2019-11-12 08:51

Andrzej Duda podkreślał, że wszystkie odznaczone osoby są wielkimi postaciami polskiego życia w bardzo różnych dziedzinach: poczynając od nauki poprzez sztukę aktorską, muzyczną, pisarstwo, służbę dla Ojczyzny, dla odzyskania przez nią wolności, niepodległości, rozwijanie polskiej nauki, wynalazczość, sztukę teatralną, filmową aktorską, a także służbę drugiemu człowiekowi , budowanie postaw patriotycznych, pokazywanie, jak należy służyć Rzeczypospolitej i ludziom.

– Z całego serca dziękuję Państwu w imieniu Rzeczypospolitej – powiedział.

Odznaczeni zostali:

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

w uznaniu znamienitych zasług, w upowszechnianiu idei wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i bezinteresownej pomocy, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i służbie społeczeństwu polskiemu

Grażyna ŚWIĄTECKA

profesor medycyny, kardiolog, twórczyni Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”, prezes Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej

Prof. Grażyna Świątecka urodziła się w 1933 roku. Była wieloletnim kierownikiem II Kliniki Chorób Serca Gdańskiej Akademii Medycznej (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny) i jednym z pionierów nowoczesnego leczenia zaburzeń rytmu serca w Polsce. W latach 1992-1998 była Przewodniczącą Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej (obecnie Sekcja Rytmu Serca) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a także wieloletnim redaktorem naczelnym czasopisma „Elektrofizjologia i Stymulacja Serca” (obecnie „Cardiology Journal”). Od momentu przejścia na uniwersytecką emeryturę w 2004 roku prof. Świątecka prowadzi nieprzerwanie aktywną i wszechstronną działalność lekarsko-społeczną.

Prof. Świątecka jest znana i ceniona jako prezes Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej, organizator dorocznych konferencji szkoleniowo-naukowych w ramach tegoż Towarzystwa, a także redaktor naczelna czasopisma „Nasza Gazeta Telefon Zaufania”. Prof. Świątecka to autorka i inicjatorka wykładów, publikacji i promocji medialnej ruchu pomocy telefonicznej w walce z patologią społeczną (zwłaszcza w zapobieganiu samobójstwom) oraz współautor i redaktor książki „Telefon Zaufania – Słucham – kompendium wiedzy o TZ” (2017).

W latach 2005-2009 była Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku (praca pro publico bono). Prof. Świątecka była przewodniczącą Kapituły Nagrody im. Aleksandry Gabrysiak Okręgowej Izby Lekarskiej, gdzie zajmowała się promocją wysokoetycznych postaw lekarzy pomorskich. Jest autorką książki „Mocni duchem” (2017), ukazującej sylwetki lekarzy „Judymów” .

Od 2009 do 2016 roku prof. Świątecka działała na rzecz Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich (Przewodnicząca Oddziału Pomorskiego, członek Zarządu Głównego – wiceprezes). W ramach tej działalności powstała książka „Humanizm chrześcijański w medycynie” (2016), której prof. Świątecka jest współautorem i redaktorem.

Od 2016 roku współzałożycielka i przewodnicząca Stowarzyszenia Przyjaciół Doktor Oli. Prof. Świątecka podejmowała inicjatywy na rzecz promocji wartości prezentowanych przez lekarza-społecznika śp. doktor Aleksandrę Gabrysiak. Siedziba Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Dr. Oli znajdują się w prywatnym mieszkaniu prof. Świąteckiej.

Jako kardiolog prof. Świątecka pełni funkcję lekarza naczelnego w Centrum Medycznym KARDIOTEL w Sopocie. Wciąż przyjmuje pacjentów w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Będąc od blisko 15 lat na akademickiej emeryturze, prof. Świątecka aktywnie uczestniczy w życiu środowiska Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, którego była jednym z liderów i współtwórców. Każdego roku jest aktywnym uczestnikiem cyklicznych konferencji Sekcji, cenionym nauczycielem i wykładowcą oraz członkiem kapituły Nagrody Przewodniczących SRS PTK dla najmłodszych lekarzy za najlepsze prace naukowe.

Inicjatorem nadania Orderu Orła Białego prof. Świąteckiej był Zarząd Sekcji Rytmu Serca PTK oraz Minister Zdrowia, prof. Łukasz Szumowski. Jak napisano we wniosku:
„W zgodnej opinii najbliższych współpracowników i polskiego środowiska kardiologicznego, całe życie zawodowe oraz osobiste prof. Grażyny Świąteckiej, mimo ciężkich doświadczeń lat wojennych i powojennych, było podporządkowane niesieniu pomocy i służbie osobom chorym, zagubionym i bezradnym”.

Prof. Świątecka w ubiegłych latach była odznaczana przez Prezydentów RP Krzyżem Kawalerskim (1998) oraz Oficerskim (2004) Orderu Odrodzenia Polski, a także Krzyżem Zesłańców Sybiru (2009). Ostatnim Kawalerem Orderu Orła Białego, wywodzącym się ze środowiska polskiej kardiologii i kardiochirurgii, był prof. Zbigniew Religa, odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w 2009 roku.

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności państwowej.

Anna GRĘZIAK

działaczka opozycji demokratycznej w PRL

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności państwowej.

Anna Gręziak, to polska lekarka i urzędnik państwowy. W latach 2005–2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, w latach 2008–2010 doradca prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Kształciła się w Liceum Ogólnokształcącym w Pułtusku. W 1971 ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie, studiowała również podyplomowo organizację ochrony zdrowia na Uniwersytetach Warszawskim i Jagiellońskim. W okresie PRL wykonywała zawód anestezjologa w szpitalach w Pułtusku, Wyszkowie i Szpitalu im. prof. Witolda Orłowskiego Warszawie (1971–1990). W 1990 została lekarzem wojewódzkim w Warszawie, była zatrudniona w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie (1990–1998) oraz Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim (1999–2000), następnie także w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w charakterze pełnomocnika ds. ochrony praw pacjentów i osób niepełnosprawnych (2001–2003) oraz jako przewodnicząca Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie (2003–2005).

W latach 1980–1981 działała w NSZZ „Solidarność”. Podczas stanu wojennego świadczyła pomoc lekarską dla działaczy „Solidarności”. W 1994 znalazła się wśród założycieli Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, którego w 2002 została prezesem. Działała również w Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Lekarzy Katolickich.

Od 25 listopada 2005 do 27 listopada 2007 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia z ramienia PiS. W wyborach w 2007 bez powodzenia ubiegała się o mandat senatorski. Od czerwca 2008 była doradczynią prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W wyborach w 2010 bezskutecznie kandydowała z listy Prawa i Sprawiedliwości do sejmiku mazowieckiego, a w wyborach w 2011 do Sejmu. W 2017 została doradcą ministra-członka Rady Ministrów.

Jest damą Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, w 1997 została odznaczona Prymasowskim Medalem Złotym – Ecclesiae Populoque Servitium Praestanti – Zasłużonemu w posłudze dla Kościoła i Narodu. W 2019 prezydent Andrzej Duda odznaczył ją Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej oraz przedsiębiorczości polskiej, za osiągnięcia w działalności społecznej

Stanisław HAN

przedsiębiorca branży farmaceutycznej, doktor nauk biologicznych, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.


Źródło: Prezydent RP, wikipedia

PDF

Zobacz także