Prezydent podpisał ustawy tworzące „tarczę antykryzysową”

Fot: Andrzej Hrechorowicz; prezydent.pl
Medexpress 2020-04-01 09:12

Prezydent podpisał:

1) ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;

2) ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

3) ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju.

Źródło: Prezydent.pl

PDF

Zobacz także