Prezydent wręczył nominacje profesorskie

Medexpress

Opublikowano 30 wrzesnia 2020, 08:35

Fot: Andrzej Hrechorowicz; prezydent.pl
Medexpress

Opublikowano 30 wrzesnia 2020, 08:35

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Nominacje profesorskie odebrali:

Andrzej GZELLA
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Lucyna KAPKA-SKRZYPCZAK
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Monika KARCZEWSKA-KUPCZEWSKA
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Katarzyna KOMOSIŃSKA-VASSEV
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Justyna KOWALSKA
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Jacek LEGUTKO
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Jagielloński

Teresa MAŁECKA-MASSALSKA
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Agnieszka MĄDRO
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Paweł OLCZYK
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Rafał PORĘBA
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Marcin RENKE
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Gdański Uniwersytet Medyczny

Edyta RESZKA
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

Aleksandra SZCZEPANKIEWICZ
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Piotr TROJANOWSKI
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Adam WICHNIAK
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Jolanta WIERZBA
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Gdański Uniwersytet Medyczny

Magdalena WÓJCIAK-KOSIOR
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Tomasz ZDROJEWSKI
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Gdański Uniwersytet Medyczny

Grzegorz ZIELIŃSKI
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Źródło: Prezydent.pl

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

nominacje profesorskie / Andrzej Duda
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31