Priorytety polskiej hematoonkologii

Fot. MedExpress TV
O niezaspokojonych potrzebach chorych na szpiczaka plazmocytowego oraz ostrą białaczkę limfoblastyczną mówi prof. Ewa Lech-Marańda, konsultant krajowy ds. hematoonkologii.
Medexpress 2019-02-07 09:20

Medexpress: Jakie są w tej chwili priorytety w leczeniu szpiczaka plazmocytowego i ostrej białaczki limfoblastycznej?

E.L.M.: Szpiczak plazmocytowy to choroba przewlekła. Można powiedzieć, że pierwsza linia leczenia w tej chorobie jest dobrze zaopatrzona. Natomiast problemy pojawiają się w przypadku oporności czy nawrotów tej choroby. Mamy od pół roku dostępny jeden z leków immunomodulujących u chorych z oporną, nawrotową postacią. Ale, na pewno jest jeszcze u tych chorych wiele do zrobienia, m.in. u takich, którzy nie reagują na pierwszą linię leczenia a trzeba ich przygotować do przeszczepienia, czy chorzy, którzy są oporni na dotychczasowe leki i trzeba sięgnąć po lek o innym mechanizmie działania np. przeciwciało monoklonalne.

Medexpress: Jak Pani widzi możliwość zastosowania immunoterapii w walce o życie pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną?

E.L.M.: Tutaj miejsce immunoterapii jest bardzo ważne, mianowicie również dotyczy to chorych z oporną czy nawrotową chorobą. Przeciwciało bispecyficzne (wniosek refundacyjny na ten lek jest w trakcie procedowania) umożliwi przygotowanie chorych do procedury allogenicznego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych.

PDF

Zobacz także