Prof. Janusz Heitzman pełnomocnikiem MZ ds. psychiatrii sądowej

Medexpress

Opublikowano 10 lutego 2020, 08:05

Fot. MedExpress TV
Medexpress

Opublikowano 10 lutego 2020, 08:05

Prof. Janusz Heitzman, wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego został pełnomocnikiem ministra zdrowia do spraw psychiatrii sądowej.

Do zadań Pełnomocnika należy:

  • inicjowanie i koordynowanie działań z zakresu psychiatrii sądowej w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • koordynacja zadań związanych z realizacją świadczeń z zakresu środka zabezpieczającego;
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Pełnomocnik przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia:

  • informacje w zakresie analiz, ocen i wniosków związanych z realizacją zadań, o których mowa powyżej
  • propozycje w zakresie rozwiązań legislacyjnych i organizacyjno-finansowych rekomendowanych w celu rozwoju psychiatrii sądowej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

medycyna sądowa
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30