Prof. Maj powołała zespół. Czym zajmą się eksperci?

Fot. MedexpressTV
Medexpress 2018-05-15 12:56

Jak informuje Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, prof. dr hab. n. med. Joanna Maj, dn. 15.03.2018 powołała Krajowy Zespół Ekspertów przy Konsultancie Krajowym w dziedzinie dermatologii i wenerologii ds. programu LECZENIE RYTUKSYMABEM CIĘŻKIEJ PĘCHERZYCY OPORNEJ NA IMMUNOSUPRESJĘ (ICD-10 L 10)

Skład Zespołu:
1/ dr hab. n. med. Rafał Białynicki-Birula (przewodniczący) (Klinika Dermatologii we Wrocławiu),
2/ prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka (Klinika Dermatologii w Warszawie),
3/ prof. dr hab. n. med. Małgorzata Olszewska (Klinika Dermatologii w Warszawie),
4/ prof. dr hab. n. med. Cezary Kowalewski (Klinika Dermatologii w Warszawie),
5/ prof. dr hab. n. med. Joanna Maj (Klinika Dermatologii we Wrocławiu),
6/ prof. dr hab. n. med. Marian Dmochowski (Klinika Dermatologii w Poznaniu).

Źródło: Polskie Towarzystwo Dermatologiczne

PDF

Zobacz także