Prof. Nitsch-Osuch: Czekamy, żeby zalecenia AOTMiT dot. refundacji donosowej szczepionki przeciw grypie zostały wdrożone w życie

Iwona Schymalla

Opublikowano 09 pazdziernika 2019, 14:08

Iwona Schymalla

Opublikowano 09 pazdziernika 2019, 14:08

Rozpoczął się sezon grypowy. Dzieci i seniorzy to grupy najbardziej narażone na powikłania grupy. Jak wygląda profilaktyka grypy u dzieci w Polsce?

Jeśli chodzi o wykonawstwo szczepień przeciwko grypie wśród polskich dzieci, to jest ono na bardzo niskim poziomie, ponieważ szacuje się, że szczepienie przeciwko grypie jest wykonywane mniej niż u jednego procenta dzieci do piątego roku życia. W związku z tym trudno jest mówić o jakiejkolwiek skutecznej ochronie dzieci, które rzeczywiście tego szczepienia najbardziej potrzebują, ponieważ należą do grupy ryzyka powikłań pogrypowych. Przypomnę, że jedna trzecia dzieci w przebiegu grypy ma powikłanie w postaci zapalenie ucha środkowego, jedna trzecia ma drgawki gorączkowe, zapalenie płuc, zapalenie zatok obocznych nosa. Profilaktyka w zakresie grypy u dzieci stosowana jest więc bardzo rzadko i jest to znacznie poniżej poziomu, który rekomenduje Światowa Organizacja Zdrowia dla pacjentów z grup ryzyka, który powinien wynosić ponad siedemdziesiąt pięć procent.

Czy szczepienia przeciwko grypie są rekomendowane w Polsce?

Szczepienia przeciwko grypie są rekomendowane w Polsce do dawna, bo od 1994 roku. Mamy w polskim programie szczepień ochronnych zawarte bardzo dobre, szczegółowe i uniwersalne zalecenia odnośnie szczepień, które jak najbardziej uwzględniają szczepienia przeciwko grypie u dzieci, zarówno zdrowych jak i z chorobami przewlekłymi.

Od tego sezonu będzie dostępna donosowa szczepionka przeciwko grypie. Na czym polega tu udogodnienie?

Tak. W tym roku rzeczywiście po raz pierwszy będziemy mogli skorzystać z donosowej szczepionki przeciwko grypie zawierającej żywe, atenuowane wirusy grypy. Skład tej szczepionki jest taki sam, jak szczepionki podawanej domięśniowo inaktywowanych typu split czy supunit, natomiast droga podania, czyli donosowa sprawia, że jest to droga wygodniejsza i bardzo akceptowana zarówno przez rodziców jak i małych pacjentów. Z badań wynika, że 70 procent rodziców decyduje się na wybór szczepionki do podawania donosowego właśnie dlatego, że jej stosowanie niweluje ryzyko lęku i bólu związanego z wykonaniem szczepienia domięśniowego. Szczepionka, którą będziemy mieć do dyspozycji od teraz, w obecnym sezonie, jest przeznaczona do stosowania właśnie u dzieci i młodzieży, które ukończyły dwa lata życia (24 miesiące) do 18 roku życia.

Czy widzi Pani potrzebę poprawy dostępu poprzez finansowanie szczepień dla dzieci?

Zdecydowanie. Zapewnienie finansowania częściowego a w sytuacji optymalnego stuprocentowego szczepienia przeciwko grypie u dzieci zwiększyłoby, stopień wyszczepialności w tej szczególnej populacji. Pewne bariery finansowe odgrywają rolę i mogą być przyczyną stanu niskiego zaszczepienia, aczkolwiek najważniejsze przyczyny to brak świadomości choroby, bagatelizowanie jej i lęk przed wyolbrzymionymi niepożądanymi działaniami poszczepiennymi. Pamiętajmy, że szczepienie przeciwko grypie powinno być wykonywane co sezon, u wielu członków rodziny. Nawet, jeżeli jednostkowa cena takiego szczepienia może się nam wydawać niewysoka, kiedy zachodzi potrzeba powtarzania tego szczepienia, podawania jej innym członkom rodziny, wielu osobom, robi się to już kosztowne, a kwota stanowić barierę.

Wiemy, że donosowa szczepionka przeciw grypie otrzymała pozytywną rekomendację AOTMiT do refundacji od 24 do poniżej 60 miesiąca życia. To jest chyba dobra wiadomość. I mam nadzieję, że dojdzie do jej refundacji jeszcze w tym sezonie grypowym.

To, że szczepionka zawierająca żywe atenuowane wirusy grypy do podawania donosowego uzyskała pozytywną opinię prezesa AOTMiT to świetna wiadomość. Czekamy na to, żeby te zalecenia zostały wdrożone w życie.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

grypa / szczepienia / AOTMiT / szczepionka donosowa przeciw grypie / szczepienia przeciw grypie
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31