Prof. Piotr Rutkowski przewodniczącym-elektem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

Medexpress

Opublikowano 25 pazdziernika 2021, 11:43

Medexpress

Opublikowano 25 pazdziernika 2021, 11:43

22 października 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

W głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, na przewodniczącego-elekta na 4-letnią kadencję 2022–2026 wybrano prof. Piotra Rutkowskiego. Obecnie funkcję przewodniczącego Zarządu Głównego PTO kadencji 2018 – 2022 pełni dr hab. Adam Maciejczyk, którego kadencja wygaśnie z końcem czerwca przyszłego roku.

Prof. dr hab. Piotr Łukasz Rutkowski jest specjalistą w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, zastępcą dyrektora ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych.

Głównym przedmiotem jego zainteresowania są czerniaki skóry oraz mięsaki tkanek miękkich i kości (w tym GIST). Członek takich stowarzyszeń, jak ASCO (członek International Affair Committee), Connective Tissue Oncology Society (były członek Board of Directors CTOS),PTO, ESSO, ESMO (członek Grupy Roboczej ds. Global Curriculum), Europejskiej Organizacji do Badań i Leczenia Raka — EORTC (Ex-Chair ofMembership Committee), Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz ex-Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (członek Zarządu).Członek Editorial Board Annals of Surgical Oncology, European Journal of Surgical Oncology, Nowotwory – Journal of Oncology, Oncology in Clinical Practice.

Autor i współautor ponad 140 oryginalnych prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Źródło: Polskie Towarzystwo Onkologiczne

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Piotr Rutkowski / Polskie Towarzystwo Onkologiczne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31