Prof. Ponikowski z prestiżową nagrodą

Medexpress

Opublikowano 20 czerwca 2018, 08:16

Medexpress

Opublikowano 20 czerwca 2018, 08:16

Prof. dr. hab. n. med. Piotr Ponikowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz prof. Stefan Anker ze szpitala klinicznego Charité – Universitätsmedizin w Berlinie i zostali uhonorowani Polsko-Niemiecką Nagrodą Naukową COPERNICUS 2018 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kardiologii. Nagroda jest przyznawana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) w uznaniu za wybitne osiągnięcia naukowe będące owocem współpracy niemiecko-polskiej.

Nagrodzeni profesorowie zostali wyróżnieni za wspólne badania dotyczące niewydolności serca, które przyczyniły się do lepszego zrozumienia patofizjologii tego schorzenia oraz do opracowania nowych strategii leczenia. Laureaci otrzymają po 100 tys. euro.

Jak informuje Fundacja, współpraca profesorów Ankera i Ponikowskiego rozpoczęła się ponad 20 lat temu i zaowocowała licznymi osiągnięciami w tym pierwszy w historii opis powszechności występowania wyniszczenia organizmu u pacjentów z niewydolnością serca (kacheksja sercowa). Istotne było również odkrycie, że niedobór żelaza jest częstym czynnikiem komplikującym naturalny przebieg niewydolności serca. W ślad za tymi spostrzeżeniami uruchomiono badania kliniczne, nastąpiła poprawa rokowań, a także opracowano nowe metody leczenia oraz zalecenia dotyczące niwelowania niedoboru żelaza u pacjentów z niewydolnością serca. Działając w ramach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), w 2016 r. prof. Anker i Ponikowski (jako przewodniczący) opracowali „Wytyczne ESC dotyczące diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca”. Dokument ten uznaje się za jeden z ważniejszych w światowej praktyce klinicznej i był on już cytowany kilkaset razy.


Źródło: FNP/PTK

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

nagroda / kardiologia / Piotr Ponikowski
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31