Prof. Tomasz Hryniewiecki pełnomocnikiem MZ do spraw Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032

Medexpress

Opublikowano 28 stycznia 2022, 08:51

Fot. K. Rainka
Medexpress

Opublikowano 28 stycznia 2022, 08:51

Pełnomocnikiem do spraw Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 został prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki.

Do zadań pełnomocnika należy:

1) ocena prowadzonych działań z zakresu chorób układu krążenia

2) koordynacja przygotowania i wdrożenia Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032

3) monitorowanie efektów realizacji Programu, w tym realizacji Krajowej Sieci Kardiologicznej

4) koordynacja przygotowania rocznych harmonogramów realizacji Programu uwzględniających podział środków finansowych pomiędzy poszczególne obszary i działania Programu

5) koordynacja sprawozdawczości

Pełnomocnik przedstawia ministrowi zdrowia:

1) analizy, oceny, sprawozdania, harmonogramy i wnioski

2) propozycje rozwiązań i działań w zakresie zadań, o których mowa w § 3, w tym propozycje dotyczące zmian legislacyjnych i organizacyjno-finansowych z obszaru chorób układu krążenia

3) roczny raport podsumowujący realizację Programu.

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz.U. MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

choroby układu krążenia / Tomasz Hryniewiecki / Narodowy Program Chorób Układu Krążenia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31