VII Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy:

Prof. Witkowski: trzeba zwiększyć nakłady na kardiologię

Iwona Schymalla

Opublikowano 07 wrzesnia 2016, 13:19

Iwona Schymalla

Opublikowano 07 wrzesnia 2016, 13:19

O Forum Ochrony Zdrowia:

Potrzeba stałej debaty o systemie ochrony zdrowia jest niezmienna od lat. Realizacja celów nowoczesnej koncepcji zdrowia publicznego wymaga zaangażowania wszystkich sektorów społeczno-gospodarczych państwa, nie tylko resortu zdrowia. Forum Ochrony Zdrowia w ciągu szczęściu lat stało się miejscem, które pozwala szerzej spojrzeć na system ochrony zdrowia – zarówno w ujęciu ogólnokrajowym jak i lokalnym, umożliwia szukanie rozwiązań systemowych jak i szczegółowych dotyczących konkretnych specjalizacji czy jednostek organizacyjnych

W dyskusji konieczny jest dialog ze wszystkimi interesariuszami systemu. Jaka jest rola prywatnej opieki zdrowotnej? Jak ma wyglądać skoordynowana opieka nad pacjentem wykorzystując nowe technologie? W jakim kierunku zmierza obecny ustrój ochrony zdrowia?

Forum Ochrony Zdrowia to platforma dyskusji pomiędzy wszystkimi interesariuszami, dotycząca aktualnych problemów rynku medycznego w Polsce oraz przemian prowadząca do zwiększenia efektywności systemu ochrony zdrowia.

Główne zagadnienia tematyczne:

  • Zdrowie i polityka społeczna, a rozwój gospodarczy
  • Model finansowania systemu ochrony zdrowia
  • Rola samorządów w strukturze ochrony zdrowia
  • Skoordynowana opieka zdrowotna w oparciu o informatyzację ochrony zdrowia
  • Jakość leczenia a obniżenie kosztów
  • Reorganizacja szpitali – zmiany w ustawie o działalności leczniczej
Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

kardiologia / Adam Witkowski / zawał serca
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28