Profesor Piotr Ponikowski laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Medexpress

Opublikowano 21 grudnia 2018, 09:50

Medexpress

Opublikowano 21 grudnia 2018, 09:50

Co roku Prezes Rady Ministrów przyznaje nagrody wybitnym naukowcom i artystom jako wyraz uznania za indywidualną i zespołową pracę na rzecz rozwoju polskiej i światowej nauki i sztuki. Wyróżnienie można otrzymać za wybitny dorobek naukowy, naukowo-techniczny lub artystyczny, w tym za rozprawy doktorskie i habilitacyjne. Laureaci nagrody ufundowanej przez Prezesa Rady Ministrów wybierani są na podstawie opinii i oceny Zespołu do Spraw Nagród, w skład którego wchodzi 20 osób reprezentujących różne dziedziny nauki.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski jest aktywnym zawodowo kardiologiem, który swoją pracę ściśle łączy z działalnością naukową i dydaktyczną. Pełni funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, jest kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Serca Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a także kierownikiem Kliniki Kardiologii 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego w tym samym mieście. W 2016 r. został wybrany na stanowisko prorektora ds. nauki na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Profesor Ponikowski jest też zaangażowany w działalność na arenie międzynarodowej. W latach 2010-2012 był prezydentem Heart Failure Association of the European Society of Cardiology, następnie do 2014 r. członkiem zarządu European Society of Cardiology, a w latach 2012-2018 członkiem Committee for Practice Guidelines ESC. Przewodniczył także Grupie Roboczej Wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z zakresu przewlekłej i ostrej niewydolności serca. Zainteresowania badawcze profesora obejmują m.in. niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca oraz chorobę wieńcową.

Nagroda Prezesa Rady Ministrów została przyznana profesorowi Piotrowi Ponikowskiemu za wybitny dorobek naukowy dotyczący problemu niewydolności serca, obejmujący współautorstwo łącznie ponad 650 prac ogłoszonych drukiem w czasopismach recenzowanych, 70 000 cytowań w piśmiennictwie międzynarodowym (H-index 103) oraz obecność na liście „The World's Most Influential Scientific Minds” (Thomson Reuters Ranking) – najczęściej cytowanych naukowców na świecie w roku 2016 i 2017. W najnowszym rankingu Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters) profesor Piotr Ponikowski ponownie znalazł się na liście najczęściej cytowanych naukowców świata.

Nagrody wręczono 19 grudnia br. podczas uroczystej gali w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Źródło: PTK

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Piotr Ponikowski / prezes PTK / PTK / Polskie Towarzystwo kardiologiczne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30