Program Zdrowia Prokreacyjnego: pierwsi pacjenci w drugiej połowie 2017 r.

Medexpress

Opublikowano 17 stycznia 2017, 10:00

Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress

Opublikowano 17 stycznia 2017, 10:00

Resort zdrowia przypomina, że głównym celem programu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności, podniesienie kwalifikacji i umiejętności lekarzy i położnych w zakresie leczenia niepłodności poprzez realizację szkoleń, zachowanie potencjału rozrodczego u osób po leczeniu onkologicznym.
Program jest skierowany do osób dotkniętych problemem niepłodności, które pozostają w związkach małżeńskich lub partnerskich i wcześniej nie były diagnozowane pod kątem niepłodności. Natomiast w zakresie szkoleń – do personelu medycznego.

Ministerstwo obecnie tworzy sieć referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności. Ośrodki będą oferowały pełną diagnostykę w warunkach ambulatoryjnych i szpitalnych. Ich pacjenci będą mieli dostęp do badań inwazyjnych i nieinwazyjnych oraz zabiegów operacyjnych.

Ministerstwo wyłoniło już 13 realizatorów programu, do których dołącza kolejne, wyłonione w konkursach uzupełniających. Wybrani realizatorzy utworzą sieć referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności. Świadczenia udzielane w ośrodkach będą uwzględniały standardy i rekomendacje zgodne z najnowszą wiedzą medyczną.
W 2017 r. rozpoczną się szkolenia dla personelu medycznego. Zostaną one sfinansowane ze środków europejskich (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych).

Ośrodki leczenia niepłodności zaczną przyjmować pierwszych pacjentów w drugiej połowie roku.

Źródło: mz.gov.pl

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

ciąża / Ministerstwo Zdrowia / program prokreacyjny
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31