Projekt rozporządzenia MZ - świadczenia gwarantowane w POZ w systemie teleinformatycznym

Medexpress

Opublikowano 16 wrzesnia 2019, 17:24

144110338 Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 16 wrzesnia 2019, 17:24

Rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie doprecyzowania możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności również w podstawowej opiece zdrowotnej.

Aktualna sytuacja prawna nie stanowi bariery dla sprawowania opieki nad pacjentami za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych. Zgodnie bowiem z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537, z późn. zm.) lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Dodatkowo przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.), zwanej dalej „u. o. d. l.” przewidują możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Stanowi o tym m.in. art. 3 ust. 1 i ust. 2a u. o. d. l. Niemniej jednak możliwość udzielania świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności powinna wynikać wprost również z innych przepisów prawa. W związku z powyższym w projekcie rozporządzenia doprecyzowuje się kwestię udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych, tj. przez bezpośredni kontakt ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

świadczenia gwarantowane / poz / podstawowa opieka zdrowotna / system teleinformatyczny
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31