Projekt rozporządzenia w sprawie przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego

Źródło: MZ
Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji społecznych.
Medexpress 2018-08-07 08:13

W przepisach rozporządzenia określono:
1) szczegółowy sposób postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego;
2) wzory:
a) skierowania do szpitala psychiatrycznego,
b) zawiadomień kierownika szpitala psychiatrycznego oraz sądu opiekuńczego o przyjęciu do szpitala osoby chorej psychicznie bez jej pisemnej zgody na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, zwanej dalej „ustawą”, lub osoby z zaburzeniami psychicznymi na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
c) zawiadomień sądu opiekuńczego o wypisaniu ze szpitala psychiatrycznego oraz o pozostaniu w szpitalu psychiatrycznym za zgodą osoby przyjętej do tego szpitala.

Nowe przepisy mają zapewnić ochronę praw i godności osób przyjmowanych i wypisywanych ze szpitali psychiatrycznych oraz usprawni przebieg procesu leczniczego.

Projekt: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także