Projekt Rozporządzenia w sprawie wywozu z terytorium RP i przywozu ludzkich komórek, tkanek i narządów

operacja
Fot. Thinkstock/Getty Images
RCL opublikowało projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu na to terytorium ludzkich komórek, tkanek i narządów
Medexpress 2018-08-02 11:45

Projekt rozporządzenia określa szczegółowe warunki wywozu ludzkich komórek, tkanek i narządów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu komórek, tkanek i narządów na to terytorium oraz sposób monitorowania stanu wywożonych i przywożonych ludzkich komórek, tkanek i narządów w drodze między dawcą a biorcą.

Dzięki przedmiotowej regulacji zachowany zostaje odpowiedni standard warunków
przewozu i wywozu komórek, tkanek i narządów, co ma bezpośredni wpływ na
możliwość ich właściwego zastosowania klinicznego. Należy pamiętać, że niewłaściwy
przewóz czy wywóz komórek, tkanek i narządów może spowodować wystąpienie
istotnego zdarzenia niepożądanego albo istotnej reakcji niepożądanej.

Projekt: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także