Projekt ustawy o modernizacji szpitali w II kwartale 2022 r.

Medexpress

Opublikowano 31 marca 2022, 11:50

Medexpress

Opublikowano 31 marca 2022, 11:50

- W marcu mieliśmy projekt w nowej wersji opiniować na Zespole Do Spraw Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, ostatecznie temat na zespole nie stanął, nie otrzymaliśmy też nowej wersji projektu – tłumaczyła w ostatnich dniach dziennikarzom Bernadeta Skóbel ze Związku Powiatów Polskich, współautorka analizy dotyczącej sytuacji szpitali powiatowych w kontekście projektu ustawy o restrukturyzacji i modernizacji szpitalnictwa. Jednym z kluczowych wniosków płynących z tej analizy jest to, że spośród szpitali prowadzonych przez powiaty oraz przekształconych w spółki prawa handlowego, jedynie 24 mogłyby się zakwalifikować do najwyższej kategorii A. To oznacza, że jedynie ok. 10 proc. szpitali powiatowych (ZPP podkreśla przy tym, że trudno zakładać istnienie wielkich różnic w sytuacji finansowej i zarządczej szpitali prowadzonych przez inne organy) nie ma takich problemów, które wpływają negatywnie na ich ocenę.

Partnerzy społeczni mieli usłyszeć, że do projektu wpłynęło ponad 2 tysiące uwag. - Część z nich dostawaliśmy do wiadomości, i przeglądając je, nie znalazłam ani jednego stanowiska, które by w jakikolwiek pozytywny sposób do tych zmian legislacyjnych się odnosiło - mówiła Skóbel. - W marcu, podczas ostatniego posiedzenia zespołu, zapytałam pana wiceministra Macieja Miłkowskiego, kiedy możemy spodziewać się tego projektu i czy w ogóle oraz czy projekt stanie na zespole kwietniowym, pan minister odpowiedział dosyć enigmatycznie, że nie jest upoważniony do odpowiedzi na to pytanie - mówiła Skóbel, dodając, że „nie wie, czy dzisiaj, ktoś podjąłby odpowiedzialnie decyzję polityczną, która w konsekwencji będzie zmierzać do ograniczenia liczby, jeżeli nie szpitali, to oddziałów szpitalnych”.

W ocenie ZPP największe wady projektu ustawy o szpitalnictwie – która ma stanowić, według Ministerstwa Zdrowia – wręcz konstytucję tego sektora i całego systemu ochrony zdrowia (wraz z ustawą o jakości, której projekt też wydaje się zamrożony na etapie procedowania zgłoszonych uwag) to centralizacja systemu i powierzenie zadań zarządczych – wobec szpitali z grup C i D – ministerialnej Agencji Rozwoju Szpitali, oraz brak rozwiązań, które odnosiłyby się do zasad finansowania systemu i pozwoliłyby na poprawę sytuację finansowej szpitali. Związek Powiatów Polskich ocenia, że znacznie bardziej efektywne byłyby działania decentralizacyjne, którym towarzyszyłyby zmiany zmierzające do radykalnego poprawienia finansowania całego systemu, w tym – szpitali.

Podczas posiedzenia Komisji Zdrowia 23 marca wiceminister zdrowia Piotr Bromber zapewniał posłów, że projekt ustawy o restrukturyzacji i modernizacji szpitali jest cały czas „w obiegu formalno-prawnym”. Resort zdrowia planuje przedstawić go w II kwartale tego roku.

Źródło: Rynekzdrowia.pl

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

związek powiatów polskich / szpitale powiatowe / modernizacja szpitali
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30