Projekt ustawy wspierającej niepełnosprawnych

Medexpress

Opublikowano 02 maja 2018, 16:02

Sejm of the Poland Republic Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress

Opublikowano 02 maja 2018, 16:02

Osoby niepełnosprawne powinny być objęte szczególną opieką ze strony państwa. Wyraz tej zasadzie nadaje art. 68 ust. 3 Konstytucji, zgodnie z którym władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. Mając na uwadze potrzebę zapewnienia przez władze publiczne możliwie jak najszerszej realizacji konstytucyjnych uprawnień osób niepełnosprawnych, proponuje się wprowadzenie do systemu prawa przewidzianych w projekcie rozwiązań. Celem regulacji jest określenie szczególnych uprawnień w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy. I dalej:

Powyższa grupa nie znajduje się w katalogu osób, którym przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (...) przyznają prawo do dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych poza kolejnością, a także uprawnienie do wyrobów medycznych bez względu na okresy użytkowania określone w przepisach o refundacji tych wyrobów.

Według projektu osoby niepełnosprawne będą miały szczególne uprawnienia w dostępie do opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych i wyrobów medycznych. Będą też miały prawo do korzystania ze świadczeń specjalistycznych bez skierowania. W projekcie jest też mowa o finansowaniu przez NFZ rehabilitacji.

źródło: Sejm

Tekst projektu ustawy

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

ustawa / NFZ / niepełnosprawni
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31