Projekt zarządzenia NFZ: Leczenie szpitalne - chemioterapia

Medexpress

Opublikowano 30 pazdziernika 2019, 13:33

Medexpress

Opublikowano 30 pazdziernika 2019, 13:33

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w chemioterapii, tj. do obwieszczenia ministra zdrowia z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2019 r., wydanego na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz z konieczności wprowadzenia innych zmian merytorycznych.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą:

  • załącznika nr 1n do zarządzenia, określającego Katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii,
  • załącznika 1t do zarządzenia, określającego katalog refundowanych substancji czynnych, w części B, tj. substancji czynnych zawartych w lekach czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium RP i polegają na dodaniu substancji czynnej 5.08.05.0000194 - fluorouracilum- inj. minister zdrowia w piśmie z dnia 10.10.2019 r. poinformował o konieczności wprowadzenia zmian umożliwiających rozliczanie produktów leczniczych sprowadzanych do kraju w ramach importu docelowego,
  • załączników:

- nr 2 do zarządzenia, określającego wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne – chemioterapia, w zakresie załączników do umowy,

- nr 5 do zarządzenia, określającego Kartę wydania leku i polegają na zniesieniu obowiązku stosowania pieczęci lub pieczątek, dopuszczając możliwość stosowania innych form identyfikacji w związku z wejściem w życie w dniu 7 września 2019 r. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia, która wprowadziła zmianę w zakresie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w szczególności w zakresie stosowania ułatwień obiegu dokumentacji, w tym ich elektronizacji.

Zarządzenie stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 listopada 2019 r. z wyjątkiem:

  • załącznika 1t, który stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 27 września 2019 r.,
  • załącznika nr 2 do zarządzenia, określającego wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne – chemioterapia, w zakresie załączników do umowy, który wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 r.

Projekt zarządzenia: TU

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

chemioterapia / leczenie szpitalne / prezes NFZ / Adam Niedzielski
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31