Projekt zmian w IOWISZ w Sejmie

166776377
Thinkstock/GettyImages
W środę do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Medexpress 2018-03-14 13:13

Zmiany w projekcie IOWISZ dotyczą systemu oceny wniosków inwestycyjnych w zdrowiu.

Przyjęty w lutym przez rząd projekt IOWISZ zakłada przede wszystkim zwiększenie liczby podmiotów, które będą mogły ubiegać się o opinię o celowości inwestycji. Podmioty korzystają z takich opinii, starając się o dofinansowanie inwestycji w ochronie zdrowia ze środków publicznych i europejskich.

Projekt umożliwia uzyskanie opinii o celowości inwestycji podmiotom leczniczym, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej we wszystkich dziedzinach (np. w rehabilitacji czy opiece długoterminowej).

- IOWISZ to niezwykle ważny instrument gwarantujący właściwe kierowanie środków inwestycyjnych także unijnych w rozwój infrastruktury w służbie zdrowia. Zarówno podstawa tworzenia, jak i zasady funkcjonowania tego systemu zasługują na akceptację. To ważny instrument w ocenie zasadności wykorzystania i rozliczania nie tylko środków unijnych. Głównym celem nowej procedury jest przejrzyste i racjonalne wydatkowanie pieniędzy. Starający się o nie podmiot będzie musiał we wniosku udowodnić zasadność przyznania dofinansowania na daną inwestycję. Kaskadowa ocena wniosku: oddział NFZ, marszałek województwa i wojewoda gwarantuje rzetelność i przejrzystość podejmowanych decyzji. Mapy potrzeb zdrowotnych posłużą przygotowaniu, w oparciu o rzetelne analizy, także decyzji inwestycyjnych, o których mowa w Instrumentach Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Służbie Zdrowia (IOWISZ) - ocenia BCC.

PDF

Zobacz także