Protestujący personel jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznego poziomu opieki

Medexpress

Opublikowano 07 czerwca 2016, 14:02

76801651
Medexpress

Opublikowano 07 czerwca 2016, 14:02

Podczas odbywającego się obecnie Kongresu Europejskiej Federacji Szpitali, przedstawiciele Polskiej Federacji Szpitali zapytali liderów najważniejszych europejskich organizacji pozarządowych sektora ochrony zdrowia o opinię na temat prowadzenia protestu polegającego na odejściu od łóżek pacjentów przez kluczowy personel medyczny.

Nicola Bedlington, sekretarz generalny Europejskiego Forum Pacjentów (EPF) wyraziła obawę o naruszenie podstawowych praw ludzkich w przypadku tego typu rodzaju protestu, jednocześnie niepokojąc się o los pacjentów w takich przypadkach. Prof. Jacqueline Filkins, honorowy prezydent Europejskiej Asocjacji Dyrektorów Pielęgniarstwa (ENDA) zwróciła uwagę na prawdopodobieństwo poniesienia uszczerbku na zdrowiu przez pacjentów w sytuacji strajku personelu medycznego, polegającego na odejściu od łożek pacjentów. Pan Gerry O’Dwyer, prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Menedżerów Szpitali stwierdził, że jakakolwiek forma protestu, która może powodować negatywne skutki dla pacjentów jest po prostu niedopuszczalna. Dr. Sara Pupato-Ferrari, prezydent Europejskiej Federacji Szpitali HOPE stwierdziła, że w przypadku strajku personelu medycznego, to właśnie protestujący personel jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznego poziomu opieki, inaczej protest polegający na odejściu od łóżek pacjentów powinien być uznany za nielegalny.

Już wcześniej Polska Federacja Szpitali krytykowała formę protestu prowadzoną przez pielęgniarki z CZD.

"W obliczu przedłużającego się strajku w warszawskim CZD, który polega na odejściu części personelu medycznego od łóżek pacjentów, PFSz zajmuje stanowisko zdecydowanie negatywne wobec tej formy protestu. Dyrektorzy szpitali zrzeszonych w PFSz, zgłaszają zasadnicze zastrzeżenia do stosowania etycznie wątpliwej formy protestu, jaką jest z pewnością odejście od łóżek pacjentów. Zapraszamy wszystkich dyrektorów polskich szpitali do wspólnego działania pod egidą PFSz w obliczu narastających problemów płacowych" - poinformowała Polska Federacja Szpitali.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

dyrektorzy / strajk
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31