Przedsiębiorcy mają pomysł, jak ulżyć szpitalom i zmniejszyć ich zadłużenie

Zdaniem FPP strajki pielęgniarek to realne zagrożenie dla większości szpitali w Polsce. Przedsiębiorcy mają skuteczne rozwiązanie.
2016-06-14 08:17

Zdaniem FPP strajki pielęgniarek to realne zagrożenie dla większości szpitali w Polsce. Przyczyną jest zła kondycja finansowa placówek medycznych niepozwalająca na zatrudnienie wystarczającej liczby personelu i godziwe wynagrodzenia. Zdaniem FPP jednym z rozwiązań może być wprowadzenie możliwości odliczania VAT przez szpitale. Takie rozwiązanie pozwoliłoby przede wszystkim na uwolnienie znaczących środków finansowych, które mogłyby zostać również przeznaczone na zwiększenie wydatków inwestycyjnych. FPP przypomina, że polskie szpitale muszą płacić podatek od towarów i usług jako finalny odbiorca. Nie mają takich uprawnień jak pozostałe przedsiębiorstwa, które mogą odliczyć VAT m.in. przy zakupie nowego sprzętu, rozliczeniu usług doradców czy innych podwykonawców oraz faktur potwierdzających zakup towarów i usług.

„Prywatne i państwowe placówki służby zdrowia – w tym szpitale – nie mogą odliczać VAT. Wynika to z przepisów, które uwolniły usługi medyczne z podatku od towarów i usług. Ich celem było obniżenie kosztów leczenia. Niestety regulacje spowodowały, że podmioty medyczne stały się finalny płatnikiem podatku i muszą opłacać de facto zakup towarów i usług w cenach brutto. To sprawia, że polskie szpitale muszą ponosić zdecydowanie większe koszty. Nie jest tajemnicą, że działalność medyczna wymaga znaczących nakładów finansowych. Tymczasem zmiana zapisów prawnych pozwoliłaby na oszczędności idące w setki milionów, jak nie miliardy złotych. Wystarczy tylko przypomnieć, że zadłużenie polskich szpitali w październiku 2015 wynosiło ok. 10 mld złotych” – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Innym sposobem na usprawnienie działania służby zdrowia są płatności z użyciem cesji wierzytelności, gdzie szpital rozlicza się z wykonawcą za pośrednictwem banku.

Źródło: Federacja Przedsiębiorców Polskich

PDF

Zobacz także