Przegląd lekowy a zakaz reklamy aptek. Jest komunikat GIF

Medexpress

Opublikowano 23 marca 2022, 09:23

Medexpress

Opublikowano 23 marca 2022, 09:23

W pilotażu przeglądów lekowych weźmie udział 75 aptek ogólnodostępnych. Główny Inspektor Farmaceutyczny prezentuje stanowisko, zgodnie z którym wszelkie informacje o uczestnictwie konkretnych aptek ogólnodostępnych we wskazanym programie powinny zostać sformułowane tak, aby nie został naruszony art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977, z późn. zm., dalej: „u.p.f.”).

„Zatem, o ile za dopuszczalną należałoby uznać samą informację o realizowaniu przez aptekę programu pilotażu przeglądów lekowych, jak również informacje o świadczonej usłudze przeglądu lekowego (odpowiadające treści wskazanego rozporządzenia), o tyle nie mogą one zawierać żadnych treści wartościujących, ani znaków graficznych, które zachęcałyby do skorzystania z usług i oferty apteki. W przeciwnym przypadku, informacje tego rodzaju mogą zostać potencjalnie uznane za zakazaną reklamę aptek i ich działalności, za prowadzenie której nakładana jest administracyjna kara pieniężna na podstawie art. 129b ust. 1 i 2 u.p.f.” - informuje Ewa Krajewska, główny inspektor farmaceutyczny.

Źródło: GIF

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

GIF / farmaceuta / Główny Inspektorat Farmaceutyczny / zakaz reklamy aptek / Ewa Krajewska / przegląd lekowy
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28