Przegląd Wydarzeń Roku 2022: październik-grudzień

Piotr Wójcik

Opublikowano 05 stycznia 2023, 09:00

Vaccine Forum 2022
Piotr Wójcik

Opublikowano 05 stycznia 2023, 09:00

PAŹDZIERNIK

Rozpoczęły się szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat dawką przypominającą szczepionki przeciw Covid-19. Mali pacjenci otrzymują preparat Pfizer w przystosowanej dla dzieci dawce – 10 mikrogramów.

Szpitale nie były przygotowane do działania w warunkach epidemii COVID-19, a wprowadzone po jej ogłoszeniu zmiany nie zapewniły im prawidłowego funkcjonowania - wynika z kontroli NIK. W badanym przez Izbę okresie, czyli od stycznia 2020 r. do końca czerwca 2021 r. nie we wszystkich kontrolowanych szpitalach optymalnie użytkowano łóżka przeznaczone dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2. W jednym z nich nie wykorzystywano w pełni wszystkich miejsc nawet w okresach zwiększonej zachorowalności na COVID-19. Należy przy tym podkreślić, że działo się tak w sytuacji, gdy leczenie pacjentów z innymi schorzeniami zostało znacznie ograniczone, co zdaniem NIK przyczyniło się do zwiększenia tzw. długu zdrowotnego ludności.

Tylko co trzeci badany ma zdecydowanie pozytywne nastawienie do szczepień. Aż 60 proc społeczeństwa wyraża postawę niezdecydowaną. Ta grupa prezentuje jednak zróżnicowane, często wewnętrznie sprzeczne poglądy. U źródeł niepewności leżą medyczne fake newsy. Takie wnioski płyną z raportu „Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego”, który został zaprezentowany podczas drugiej edycji Vaccine Forum. Prezentacja raportu stanowiła punkt wyjścia do szeregu paneli dyskusyjnych. Uczestnicy debat rozmawiali o stosunku Polaków do szczepień ochronnych, porównali polskie programy szczepień i procedury ich wdrażania z tymi, jakie obowiązują w innych krajach Unii Europejskiej, prześledzili profilaktykę chorób zakaźnych na różnych etapach życia, a także zbadali jak pandemia wpłynęła na nasz język i na budowanie autorytetów w mediach.

LISTOPAD

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Funduszu Medycznym - bez ani jednego głosu sprzeciwu. Dwunastu posłów, w tym Konfederacja, wstrzymało się od głosu. Jednym z głównych punktów nowelizacji jest dodanie nowej kategorii świadczeń, które będzie mógł finansować Fundusz Medyczny: badań genetycznych w populacji pacjentów poniżej 18 roku życia z chorobami rzadkimi i onkologicznymi. Nowelizacja podnosi też limity wydatków, w tym wydatków na leki, umożliwia też sfinansowanie szczepień ujętych w PSO jako szczepienia zalecane (chodzi o szczepienia przeciw HPV).

WARTO PRZECZYTAĆ

Rada Ministrów przyjęła Projekt ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Projekt umożliwi pełne stosowanie prawa Unii Europejskiej, jeśli chodzi o badania kliniczne produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Nowe przepisy zwiększą także atrakcyjność badań klinicznych, prowadzonych na terenie Polski.

340 mln złotych – tyle, w trzech strumieniach, ma trafić dodatkowo do lekarzy POZ na podstawie porozumienia, jakie zawarli negocjujący z płatnikiem lekarze. Lekarze zgodzili się na 27-miesięczne kontrakty (do kwietnia 2025 roku), płatnik zobowiązał się do znalezienia dodatkowych środków, ale z pozostawieniem stawki kapitacyjnej na obecnym poziomie. I resort zdrowia, i lekarze rodzinni mają nadzieję, że porozumienie pozwoli przyspieszyć proces wchodzenia poradni POZ do modelu opieki koordynowanej.

GRUDZIEŃ

Do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych dotarły szczepionki przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku od pół roku do 4 lat. Jeszcze w grudniu rozpoczęły się szczepienia w tej grupie wiekowej.

– Zakres kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych musi być nierozerwalnie związany z aktualnymi potrzebami pacjentów – wskazali uczestnicy debaty systemowej podczas konferencji szkoleniowej „Kwalifikacje pielęgniarek i położnych a bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów” zorganizowanej przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych. W kursach specjalistycznych i kwalifikacyjnych, poszerzonych o moduły opieki nad pacjentem po chorobie COVID-19, weźmie udział 35 tys. osób pracujących w zawodzie pielęgniarki i położnej. To wsparcie dla około 10 proc. wszystkich zatrudnionych w tych zawodach. Na ten cel przeznaczono 112 mln złotych. Kursy zostaną sfinansowane w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Ponad jedna piąta dzieci w Polsce zmaga się z problemem nadmiernej masy ciała, wynika z danych zebranych przez Najwyższą Izbę Kontroli na podstawie analizy dokumentacji medycznej. 14,5 proc. polskich dzieci ma nadwagę, 7,2 proc. to osoby chore na otyłość. Zdaniem ekspertów, nie stoimy już u progu katastrofy. Punkt krytyczny został bowiem przekroczony. Dane zebrane w raporcie NIK dotyczą całej grupy pediatrycznej, czyli osób w wieku od 2 do 18 lat.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

podsumowanie roku 2022 / przegląd wydarzeń roku 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31