Śląsk:

Przełom w rozmowach między lekarzami a NFZ

Alicja Dusza

Opublikowano 07 kwietnia 2016, 09:00

Alicja Dusza

Opublikowano 07 kwietnia 2016, 09:00

4 kwietnia br. w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach odbyło się spotkanie prezesa ORL w Katowicach dr. Jacka Kozakiewicza z dyrektorem ŚOW NFZ dr. Jerzym Szafranowiczem.

Podczas spotkania przedstawiono Panu Dyrektorowi opinię śląskiego samorządu lekarskiego w zakresie problemów artykułowanych wcześniej, m. in. w podejmowanych apelach i stanowiskach. Jak informuje Śląska Okręgowa Rada Lekarska udało się porozumieć w wielu spornych kwestiach.


Ustalono, że:
1. W najbliższych dniach zostanie podpisane porozumienie pomiędzy Dyrektorem ŚOW NFZ a Prezesem ORL w Katowicach z udziałem Prezesów Beskidzkiej Izby Lekarskiej i Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie, pozwalające lekarzom dentystom z terenu województwa śląskiego na zmniejszenie liczby godzin czasu pracy proporcjonalnie do wielkości przyznanych punktów rozliczeniowych (wielkości kontraktu), bez konieczności zerwania obowiązującej umowy.
2. Wprowadzenie podobnego – jak w stomatologii - rozwiązania w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Postulowane przez samorząd lekarski rozstrzygnięcie zostanie poprzedzone dalszymi uzgodnieniami z udziałem przedstawicieli NFZ i samorządu lekarskiego.
3. Dyrektor ŚOW NFZ podejmie niezbędne działania w celu umożliwienia wszystkim lekarzom z I stopniem specjalizacji, posiadającym niezbędne doświadczenie zawodowe określone przez samorząd lekarski, pracę na oddziałach szpitalnych i w poradniach specjalistycznych posiadających kontrakt z NFZ.
4. Dyrektor ŚOW NFZ, przy podejmowanych kontrolach, będzie stosował ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, w tym przepisy dotyczące terminu zawiadamiania o zamierza wszczęcia.
5. Dyrektor ŚOW NFZ podejmie działania w celu powołania wspólnego zespołu lekarzy (świadczeniodawców) i NFZ mającego przygotować wytyczne do najbliższego kontraktowania w AOS i stomatologii. Przedstawiciele samorządu zadeklarowali niezbędną pomoc w organizacji zespołu.
6. Dyrektor ŚOW NFZ, uwzględniając wniosek zgłaszany przez przedstawicieli samorządu lekarskiego, podejmie działania w celu umożliwienia udziału w posiedzeniach Rady ŚOW NFZ przedstawicieli trzech samorządów lekarskich działających na terenie województwa śląskiego, z uwzględnieniem zasady: jeden lekarz i jeden lekarza dentysta z każdej Izby.

- Próbowaliśmy prowadzić dialog z NFZ nieustannie, ale napotykaliśmy ostatnio na duży opór. Po spotkaniu z nowym dyrektorem pojawiła się przestrzeń do merytorycznego dialogu i wprowadzenia postulowanych przez samorząd rozwiązań. Dyrektor zobowiązał się podjąć bezzwłocznie działania, by wyprostować sprawy, które od wielu miesięcy czekają w kolejce- tłumaczy Prezes ORL w Katowicach dr Jacek Kozakiewicz.

Źródło: ORL Śląsk

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / śląski NFZ / porozumienie / lekarze
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31