Przyznano stypendia Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

OIL w Warszawie
Medexpress 2021-05-07 08:40

Komisja Współpracy z Zagranicą dokonała oceny wniosków o przyznanie stypendium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie złożonych w wiosennej edycji programu stypendialnego. 21 kwietnia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej zatwierdziło listę rankingową przedstawioną przez przewodniczącą Komisji Współpracy z Zagranicą, lek. Agnieszkę Serwan.

Na podstawie listy rankingowej stypendia otrzymało czterech lekarzy:

lek. Małgorzata Staskiewicz,

lek. Wanda Gajzlerska-Majewska

lek. Filip Kissin

lek. Bartosz Cyman

oraz jeden lekarz dentysta:

lek. dent. Wioleta Majdanik.

Z uwagi na fakt, iż dwóch kandydatów uzyskało równą liczbę punktów dodatkowe stypendium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, na mocy zarządzenia prezesa ORL z dnia 28 kwietnia 2021 roku, zostało przyznane lek. Aleksandrze Soplińskiej.

Stypendia w kwocie do 5 tysięcy złotych przyznawane są 2 razy do roku dla 5 lekarzy, którzy uzyskają największą liczbę punktów w danym postępowaniu. Termin składania wniosków w kolejnym naborze upływa 30 września 2021 roku .

OIL w Warszawie zaprasza do składania wniosków.

Szczegółowy regulamin przyznawania stypendiów: TU

Źródło: OIL w Warszawie

PDF

Zobacz także