Psychiatrzy piszą w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

pielęgniarka
Fot. Thinkstock/Getty Images
Psychiatrzy napisali list do premier Beaty Szydło.
Medexpress 2017-03-15 11:48

Przypomnijmy, że Najwyższa Izba Kontroli skrytykowała realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Teraz psychiatrzy napisali list otwarty do premier, w którym przestawiają rozwiązania, dzięki którym uda się uratować sytuację wielu pacjentów.

Dla sprawnej realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Publicznego w latach 2017-2022 konieczne jest ustanowienie przez Ministerstwo Zdrowia jednostki "pełnomocnej w sprawach pilotażu NPOZP". Uważamy, że przy realizacji takich kompleksowych i bardzo złożonych przekształceń w obrębie opieki psychiatrycznej, zarówno ze względu na doświadczenie, kompetencje, jak i posiadany potencjał, jednostką taką może być Instytut Psychiatrii i Neurologii. Dotychczasowy brak takiej placówki wprowadzał chaos informacyjny i dezorientację w sprzecznych komunikatach płynących z wielu instytucji i środowisk - piszą psychiatrzy.

Lekarze zwracają uwagę również na finansowanie. "Obecnie przygotowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie NPOZP na lata 2017-2022 nie precyzuje zasady finansowania (...). Postulujemy wpisanie konkretnych kwot/wskaźników, o które budżet służby zdrowia ma się powiększyć w celu zapewnienia kompleksowej i powszechnie dostępnej opieki nad zdrowiem psychicznym: "zapewnienie priorytetowego wzrostu nakładów na świadczenia zdrowotne w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w wysokości co najmniej 5 proc. większej niż średni roczny wzrost nakładów na pozostałe rodzaje świadczeń, do osiągnięcia docelowo nie mniej niż 6 proc. udziału rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w stosunku do ogółu świadczeń" - napisali w liście do premier psychiatrzy.

PDF

Zobacz także