PTN od miesięcy apeluje o uznanie neurologii jako dziedziny priorytetowej

Medexpress

Opublikowano 16 wrzesnia 2019, 09:53

Fot. Tomasz Kobosz
Medexpress

Opublikowano 16 wrzesnia 2019, 09:53

Zdrowie priorytetem ponad podziałami politycznymi – apel Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
W świetle toczącej się kampanii wyborczej i deklaracji reprezentantów partii politycznych na temat usprawnienia opieki zdrowotnej, Polskie Towarzystwo Neurologiczne apeluje do wszystkich stron dysputy publicznej o powołanie ponadpartyjnego zespołu specjalistów, którzy wraz z przedstawicielami środowiska lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, pacjentów i specjalistów ds. ekonomiki zdrowia zajmą się opracowaniem długofalowego programu wprowadzania konkretnych, niezbędnych zmian w polskiej służbie zdrowia.


Dążenie do zapewnienia wszystkim Polakom najlepszej opieki zdrowotnej powinno być traktowane priorytetowo, ponad podziałami politycznymi i niezależnie od okresu przedwyborczego.

To temat uniwersalny, który powinien łączyć w wysiłkach wszystkie środowiska – polityków, pracowników medycznych, pacjentów i całe społeczeństwo. Polskie Towarzystwo Neurologiczne, którego troską jest stan polskiej neurologii, apeluje o stworzenie płaszczyzny dialogu wszystkich stron, która da szansę na wypracowanie konkretnych rozwiązań zapewniających stopniową, ale ustawiczną poprawę stanu polskiej służby zdrowia. Dialog ten powinien wykroczyć daleko poza dyskusję i obietnice składane w okresie przedwyborczym.
PTN od miesięcy apeluje do decydentów o uznanie neurologii jako dziedziny priorytetowej. W świetle zmian demograficznych i nadchodzącego tsunami chorób mózgu konieczne jest pilne zajęcie się najbardziej palącymi problemami tej dziedziny medycyny. Szczególnie istotne są: zwiększenie liczby neurologów, poprawa warunków realizacji programów lekowych, uelastycznienie czasu hospitalizacji pacjentów neurologicznych, szerszy dostęp do nowoczesnych technologii. Bez zmian w tych obszarach efektywne leczenie pacjentów z chorobami mózgu nie tylko będzie trudne – może się stać wręcz niemożliwe. Ostatnie tygodnie i rozpoczęcie rozmów przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z zarządem PTN dają nadzieję na wprowadzenie tak oczekiwanych przez środowiska lekarzy, pielęgniarek i pacjentów zmian. PTN liczy na długoterminowy dialog jednoczący wszystkie siły polityczne. Jednocześnie PTN ponawia deklarację chęci współpracy ze wszystkimi, którym leży na sercu los pacjentów neurologicznych i którzy chcą przyczynić się do poprawy jakości opieki nad pacjentami z chorobami mózgu w Polsce.

Apel wystosowali prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz prof. dr hab. n.med. Konrad Rejdak, prezes – elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Źródło: PTN

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Polskie Towarzystwo Neurologiczne / Jarosław Sławek
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31