PZ: nadzór nad szczepieniami powinni mieć lekarze rodzinni

Medexpress

Opublikowano 28 kwietnia 2016, 07:50

logo porozumienie
Medexpress

Opublikowano 28 kwietnia 2016, 07:50

W tym roku Światowa Organizacja Zdrowia szczególną uwagę poświęca działaniom dążącym do wyeliminowania odry i różyczki – w Polsce szczepienia przeciwko obu tym chorobom są obowiązkowe dla dzieci, natomiast zalecane są m.in. osobom nieszczepionym w dzieciństwie oraz młodym kobietom, zwłaszcza pracującym w środowiskach dziecięcych.

Zdaniem Porozumienia Zielonogórskiego dowodem na to, że lekarze POZ są najbardziej skutecznym ogniwem w polskim systemie szczepień ochronnych, są świetne rezultaty, i to pomimo rozwoju tzw. ruchów antyszczepionkowych. Wyszczepialność w Polsce pozostaje na bardzo wysokim poziomie, pod tym względem znajdujemy się w chlubnej europejskiej czołówce.

Jak podkreśla PZ, doskonale statystyki dotyczą jedynie obowiązkowych szczepień ochronnych i od lat zwraca uwagę, że dużo gorzej sytuacja wygląda ze szczepieniami zalecanymi, nad którymi lekarze POZ nie mają pełnego nadzoru.

- Tymczasem wiele ze szczepionek, znajdujących się na liście zalecanych, a więc niefinansowanych przez państwo, ma ogromne znaczenie dla prewencji chorób – tłumaczy Wojciech Perekitko, lekarz rodzinny z Porozumienia Zielonogórskiego. - Tak jest w przypadku np. szczepionek przeciwko rotawirusom, pneumokokom, menigokokom czy wirusowemu zapaleniu wątroby typu A. Szczepienia pozwalają skutecznie zabezpieczyć się przed zakażeniem, którego zdrowotne konsekwencje bywają naprawdę niebezpieczne.

Warto też podkreślić spadający wskaźnik szczepień przeciwko grypie.

- Gdy lekarze POZ mieli pełny nadzór nad całym procesem szczepienia, od zakupu szczepionek, poprzez kwalifikację aż do zaszczepienia, przeciwko grypie szczepiło się ok. 8 proc. pacjentów - dodaje Jacek Krajewski, prezes Porozumienia Zielonogórskiego. - Obecnie odsetek ten ponad dwukrotnie niższy.

Porozumienie Zielonogórskie chwali też resort zdrowia. Szczepienia przeciwko pneumokokom mają się znaleźć od przyszłego roku w kalendarzu szczepień obowiązkowych dla dzieci – PZ zabiegało o to od dawna. W najnowszym projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych resort proponuje wprowadzenie do ustawy Prawo farmaceutyczne zapisu, mającego na celu umożliwienie nabywania przez podmioty prowadzące działalność leczniczą szczepionek do wykonania zalecanych szczepień ochronnych. W uzasadnieniu Ministerstwo Zdrowia podaje:

„W obecnym stanie prawnym, pacjent musi nabyć szczepionkę w aptece, a następnie przynosi ją do lekarza w celu wykonania szczepienia. Szczepionki są specyficznymi produktami leczniczymi, których przechowywanie wymaga zachowania zimnego łańcucha dostaw zapewniającego ich bezpieczne stosowanie. Stąd też, proponuje się umożliwienie nabywania i sprzedaży szczepionek przez podmioty prowadzące działalność leczniczą, co zwiększy bezpieczeństwo obrotu tymi produktami i pozwoli na lepsze zabezpieczenie jakości tych produktów przez wprowadzenie obowiązku zachowania zimnego łańcucha dostaw na każdym etapie obrotu.”

Kolejna zapowiedź zgodna z oczekiwaniami środowiska lekarskiego w tym projekcie to zmiana w art. 17 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, polegająca na odstąpieniu od określania w rozporządzeniu kwalifikacji, jakie powinny posiadać osoby wykonujące szczepienia ochronne – w odniesieniu do lekarzy i felczerów. „Osoby te, z chwilą uzyskania prawa wykonywania zawodu, posiadają wystarczającą wiedzę i kwalifikacje do bezpiecznego i skutecznego prowadzenia szczepień ochronnych, dlatego też nie ma potrzeby określania dla nich dodatkowych kwalifikacji”- czytamy w uzasadnieniu projektu. Porozumienie Zielonogórskie wielokrotnie sprzeciwiało się zakusom urzędniczym, by stawiać przed lekarzami biurokratyczne bariery przy wykonywaniu szczepień, dlatego i tę propozycję ocenia pozytywnie.

Źródło: Porozumienie Zielonogórskie

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

szczepienia / poz / profilaktyka
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31