PZPPF o „Polityce Lekowej”

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress 2018-07-11 09:42

PZPPF z zadowoleniem przyjął informacją o powstaniu projektu dokumentu Polityka Lekowa. Zapowiada on wprowadzenie Refundacyjnego Trybu Rozwojowego (RTR), dzięki czemu udział sektora w PKB Polski będzie się zwiększał.
Projekt Polityki Lekowej podkreśla, że przemysł farmaceutyczny w Polsce ma olbrzymi potencjał, który nie jest w pełni wykorzystywany. Dlatego planowane jest wpieranie osiągnięć sektora poprzez prowadzenie prorozwojowej polityki refundacyjno - cenowej, czyli wprowadzenie RTR. Przewiduje on przyznanie preferencji refundacyjnych firmom, które otrzymają status Partnera Polskiego Gospodarki. Minister Czech poinformował, że zanim dokument Polityka Lekowa zostanie wdrożony już w ramach obecnych negocjacji cenowych zostanie uwzględniony wpływ producenta leku na polską gospodarkę na podstawie art. art. 13 ust. 5 in fine i 19 ust 2 in fine ustawy refundacyjnej.
Niepokój krajowych producentów leków wzbudziły zapowiedzi dotyczące payback’u. Miałby on - nie tak, jak obecnie wynosić 50% kwoty przekroczenia budżetu na refundację - ale 100%. Likwiduje to całkowitą współodpowiedzialność państwa za podejmowane decyzje refundacyjne i przerzuca ich konsekwencje na producentów leków. – Naszym zdaniem, jest to sprzeczne z innymi założeniami Polityki Lekowej, czyli wspieraniem rozwoju krajowego przemysłu farmaceutycznego. Nie można jedną ręka dodawać środków w ramach RTR, a drugą je zabierać poprzez payback. Od tego pieniędzy nie przybywa i udział branży w PKB Polski nie zwiększa się- mówi K. Kopeć prezes PZPPF.
Payback w obecnym kształcie obejmuje tylko farmację apteczną, gdzie wydatki są racjonalizowane konkurencją cenową na rynku. Tymczasem największe wzrosty wydatków refundacyjnych odnotowuje się w programach lekowych, których payback nie obejmuje.
Poza tym postulat finansowania leczenia chorych na AIDS i hemofilię w ramach budżetu refundacyjnego może powodować jego przekroczenie i payback oraz brak środków na refundację nowych leków.

Źródło: PZPPF

PDF

Zobacz także