AOTMiT

Rada Przejrzystości m.in. o lekach na białaczkę i raka wątrobowokomórkowego

Medexpress

Opublikowano 24 stycznia 2022, 08:35

Źródło: AOTMiT
Medexpress

Opublikowano 24 stycznia 2022, 08:35

Porządek obrad Rady Przejrzystości, która zbierze się 31 stycznia, obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

Venclyxto (venetoclaxum) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową wenetoklaksem w skojarzeniu z azacytydyną (ICD-10 C92.0)”,

Bavencio (avelumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie raka urotelialnego awelumabem”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzenia zmian w dotychczasowym opisie programu lekowego: B.5 „Leczenie chorych na raka wątrobowokomórkowego (ICD-10 c 22.0)”.

Przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej kabozantynib stosowanej w monoterapii w leczeniu raka wątrobowokomórkowego (HCC) u dorosłych po uprzednim nieskutecznym leczeniu inhibitorami kinaz tyrozynowych lub immunoterapią w skojarzeniu z leczeniem antyangiogennym lub jego nietolerancją pod warunkiem ustąpienia istotnych klinicznie działań niepożądanych stosowanej wcześniej terapii.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzenia zmiany w dotychczasowym opisie programu lekowego: B.98. „Leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10 D69.3)”, dotyczącej zastosowania substancji czynnej romiplostym w zakresie wskazania: rozpoznanie przetrwałej rozumianej jako trwającej powyżej 6 miesięcy, pierwotnej małopłytkowości immunologicznej (ITP).

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną clofarabinum we wskazaniach: histiocytoza z komórek Langerhansa niesklasyfikowana gdzie indziej – w trzeciej linii leczenia (ICD-10: D76.0); ostra białaczka szpikowa – u dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, u których zdiagnozowano pierwotnie oporną ostrą białaczkę szpikową lub jej pierwszą wznowę oporną na leczenie II linii oraz u dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono drugą wznowę ostrej białaczki szpikowej (ICD-10: C92.0).

Źródło: AOTMiT

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

AOTMiT / rada przejrzystości
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31