Radziwiłł: podwyżek nie będzie

Medexpress

Opublikowano 18 marca 2016, 14:07

150020098 Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress

Opublikowano 18 marca 2016, 14:07

14 marca 2016 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się kolejne posiedzenie branżowego Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia.
Członkowie Zespołu kontynuowali dyskusję nad postulowanymi zmianami organizacyjnymi w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Główny Inspektor Sanitarny poinformował o podjęciu prac koncepcyjnych nad propozycją przywrócenia pionowego podporządkowania organów Inspekcji. Podjęto decyzję o powołaniu podzespołu roboczego, który przygotuje projekt stanowiska Trójstronnego Zespołu w sprawie postulowanej organizacji i zakresu kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zespół debatował również nad kwestią rozwiązań dotyczących wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł poinformował o braku obecnie możliwości finansowych realizacji rozwiązania doraźnego wprowadzającego w krótkiej perspektywie czasowej podwyżki dla wszystkich grup zawodowych.
Ustalono, że Ministerstwo Zdrowia na posiedzeniu 4 kwietnia przedstawi do dalszej dyskusji propozycję ustawowych rozwiązań systemowych dotyczących wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Strona społeczna została poproszona o przedstawienie uwag i propozycji w zakresie pogrupowania pracowników służby zdrowia, którzy mieliby zostać objęci wypracowywaną regulacją.
Poruszona została również kwestia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że do projektu tego zostanie sporządzone stanowisko rządu.

Źródło: Solidarność

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

podwyzki / ochrona zdrowia / Konstanty Radziwiłł
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31