Rak gruczołu krokowego: Konieczne zmiany w programach lekowych

1-ThinkstockPhotos-185900261
Thinkstock/GettyImages
Pacjenci, urolodzy i onkolodzy wielokrotnie apelowali do MZ o zniesienie przepisów blokujących dostęp do leczenia pacjentom z rakiem prostaty.
Medexpress 2019-06-11 07:54

Obecnie jednym z kryteriów włączenia chorych na raka gruczołu krokowego opornego na kastrację, którzy nie stosowali dotychczas chemioterapii do programu lekowego octanem abirateronu jest stopień złośliwości według tzw. punktacji Gleasona. Zdaniem ekspertów nie ma żadnych przesłanek naukowych, by stosować to kryterium. Takie ograniczenie powoduje wykluczenie z programu części pacjentów.

Minister zlecił ocenę zasadności zaproponowanej zmiany oraz kosztów dla płatnika po jej wprowadzeniu. Rada Przejrzystości 28 stycznia br. uznała za zasadne wprowadzenie zmian do programu lekowego. Mimo pozytywnej rekomendacji AOTMiTu resort zdrowia ma związane ręce, ponieważ jedna z firm nie zgadza się na zniesienie współczynnika Gleasona.

- Zgodnie z tokiem procesowania zmian w programach lekowych Ministerstwo Zdrowia po uzgodnieniu stosownych zapisów programu z ekspertami klinicznymi i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji AOTMIT, wystosowało zapytania o zgodę na modyfikację wspomnianego programu do wszystkich podmiotów, których produkty uwzględnione są w tym programie. Firma Janssen wyraziła na nie zgodę niezwłocznie 25 kwietnia br. uważając, że usunięcie współczynnika Gleasona z kryteriów włączenia do programu lekowego przyniesie znaczące korzyści pacjentom. Warto zauważyć, że wszystkie czynności ze strony Ministerstwa zostały dopełnione, a wyrażenie zgody przez podmioty, których dotyczy program lekowy jest ostatnim etapem na drodze modyfikacji programu.

Ma to ogromne znaczenie dla chorych, którzy dziś ze względu na ten wskaźnik, nie mogą skorzystać z kolejnej opcji terapeutycznej. Mamy nadzieję, że w trosce o dobro pacjentów, zmiany zostaną wprowadzone niezwłocznie – komentuje Agnieszka Krzyżanowska, Hemar Head, Janssen Polska.

PDF

Zobacz także