Ratownicy nie poddają się. Podjęli kolejny krok w walce o dodatki!

Medexpress

Opublikowano 19 grudnia 2017, 08:22

177814420 Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 19 grudnia 2017, 08:22

Polski Związek Ratowników Medycznych w ubiegłym tygodniu złożył podanie ws. niewypłaconych dodatków do dyrektorów 7 lubelskich szpitali. Pyta w piśmie przełożonych, dlaczego pomimo jasnych wytycznych, które udzieliło Ministerstwo Zdrowia w dniu 5 grudnia br.( w nawiązaniu do wywiadu z Mariuszem Fidurą zamieszczonym w Medexpressie), nie wypłacili pieniędzy ratownikom medycznych zatrudnionych w SP ZOZ MSW w Lublinie. - Dyrektorzy szpitali popełniają błąd, nie wypłacając nam pieniędzy. Mam nadzieję, że jak najszybciej uregulują zaległości - tłumaczy Mariusz Fidura.

PZRM po raz kolejny żąda od dyrektorów szpitali wypłacenia wszystkim zatrudnionym ratownikom dodatków w wysokości 400 złotych brutto w przeliczeniu na etat lub równoważnik etatu wraz z wyrównaniem od lipca br. Ratownicy ostrzegają, że w innym przypadku poinformują Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Wojewodę Lubelskiego o nieegzekwowaniu przez dyrektorów lubelskich szpitali porozumień Ministra Zdrowia.

PZRM ze względu na zbliżający się koniec roku i Święta Bożego Narodzenia, oczekuje w od władz szpitali szybkiej odpowiedzi.

Mariusz Fidura w rozmowie z Medexpressem dodał, że jest dumny z PZRM, który intensywnie walczy o dodatki. Liczy na to , że w przyszłości grupa rozrośnie się na szeroką skalę. – Chciałbym, aby 15 tys. ratowników z całej Polski było w naszym związku – powiedział Fidura.

Przypomnijmy: 18 lipca Ministerstwo Zdrowia, Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych oraz Sekcja Krajowa Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność” przyjęli następujące ustalenia:

1. Wprowadzenie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na -etat albo równoważnik etatu dla ratownika medycznego, dyspozytora medycznego w pozaszpitalnym systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne niezależnie od formy zatrudnienia o 400 zł od 1 lipca 2017 r. oraz o kolejne 400 zł od ł stycznia 2018 r.,

2. Wprowadzenie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na, etat albo równoważnik etatu dla ratownika - medycznego zatrudnionego w podmiocie leczniczym będącym świadczeniodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych niezależnie od formy zatrudnienia 400 zł od 1 lipca 2017 r. oraz o kolejne 400 zł od 1 stycznia 2018 r.,

3. Minister Zdrowia podejmie wszelkie działania, aby tzw. „mała” nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym została uchwalona przez Sejm do listopada 2017 r.

4. Minister Zdrowia wystosuje do wojewodów pismo wskazujące na konieczność podjęcia przez nich działań mających na celu zaangażowanie przez dysponentów ZRM dodatkowych środków własnych na podwyższenie wynagrodzeń dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych niezależnie od podwyżek wskazanych w pkt. 1,

5. Wprowadzenie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych w pozaszpitalnym systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne zatrudnionych u podwykonawców analogicznie jak pkt. 1,

Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych oraz Sekcja Krajowa Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność” zawieszają akcję protestacyjną.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

ratownicy medyczni / zarobki ratowników / PZRM
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31