Ratownicy po spotkaniu w MZ: wielkiego sukcesu nie ma, ale jesteśmy krok do przodu

ministerstwo zdrowia dluga_4
Fot. J. Sielski
Medexpress 2018-08-26 07:55

Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych podsumował piątkowe spotkanie z ministrem zdrowia:


1. Zagwarantowanie ciągłości wypłaty dodatku 800 brutto brutto w roku 2019 dla ratowników na zasadach takich samych jak w roku 2018k dla ZRM, SDM, SOR, IP (w szczególności działająca na zasadach SOR), oddziały szukają rozwiązania stałego dla transportów sanitarnych: wg. MZ jeżeli ratownik jest zatrudniony w szpitalu, POZ i jeździ na transporcie, to dyrektor powinien go wykazać do NFZ w myśl rozporządzenia. Trzeba tego tylko dopilnować. Wg. danych MZ jest to liczba ok. 1200 RM.


2. Wpisanie do budżetu państwa zwiększenia finansowania SPRM do kwoty 2 mld 106 mln PLN (będziemy działać żeby te kwoty zostały przeznaczone na zwiększenie wynagrodzeń dla ratowników o kolejne 400 zł - zapowiada OZZRM) – trzeba czekać na zatwierdzenie ustawy budżetowej. Kolejne zwiększenie wynagrodzenia w latach następnych, możliwe po zatwierdzeniu budżetu.


3. 6-dniowy urlop szkoleniowy zostanie wpisany do Ustawy o Zawodzie i Samorządzie Ratownika Medycznego. Aktualnie projekt jest w konsultacjach zewnętrznych i ma wyjść do konsultacji publicznych we wrześniu.


4. Dodanie nowego punktu Ratownik Medyczny z przelicznikiem 1,05 w tabeli wynagrodzeń w UoMW podczas prac nad zmianami w tej ustawie na posiedzeniu RDS, po wcześniejszych analizach wynagrodzeń dla ratowników, ściągniętych od dysponentów/dyrektorów w związku z koniecznością przeprowadzenia dokładnych analiz i wyliczenie współczynników.
Ustalenia KPRM:

5. Zaplanowanie spotkania z Premierem, Ministrem Finansów, Ministrem Spraw Wewnętrznych.


6. Zaplanowanie spotkań lokalnych z wojewodami.


7. Planowanie ogólnopolskiej akcji manifestacyjnej i kolejnych działań.


8. Zaplanowanie spotkania KPRM w jak najliczniejszym gronie celem dalszych ustaleń co do działania.


- Sukcesu dużego nie ma, ale się go nie spodziewaliśmy. Jest kolejny krok do przodu: zagwarantowanie ciągłości zwiększania wynagrodzeń, poprzez wypłaty dodatków aż do docelowego wejścia ich do podstawy wynagrodzenia. 99% pewności o zwiększeniu kwot w roku przyszłym do 1200 i kolejnym do 1600 – zwiększenie wynagrodzenia w sposób krokowy na wzór pielęgniarek - podsumowuje OZZRM.

W trakcie spotkania wyjaśniono niedomówienia ze strony NSZZ SOLIDARNOŚĆ. Krajowa Sekcja Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ S w pełni popiera postulaty OZZRM. Deklarują pełną współpracę oraz w żaden sposób nie roszczą sobie prawa, do wyłączności na reprezentowanie środowiska ratowników medycznych.


Wypłaty dodatku dla ratowników spoza SPRM wg. MZ mają się rozpocząć od września.

Źródło: Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych

PDF

Zobacz także