RCL: Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Medexpress

Opublikowano 05 czerwca 2018, 11:05

leki inne Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress

Opublikowano 05 czerwca 2018, 11:05

Do konsultacji trafił Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.


Zasadniczym celem proponowanej nowelizacji jest usystematyzowanie przepisów dotyczących zasad prowadzenia przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną kontroli oraz zmiana przepisów dotyczących penalizacji nielegalnego wytwarzania i dystrybucji produktów leczniczych oraz skupu produktów leczniczych z rynku detalicznego w celu ich sprzedaży i wywozu zagranicę.

W szczególności celem nowelizacji jest wprowadzenie instrumentów prawnych, dzięki którym możliwe będzie skuteczne przeciwdziałanie procederowi tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji deficytowych produktów leczniczych. W tym celu projektuje się zmianę przepisów karnych, uregulowań dotyczących kontroli działalności gospodarczej z zakresu wytwarzania i dystrybucji produktów leczniczych oraz przepisów odnoszących się do uprawnień organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej podczas kontroli.

Projektowane rozwiązania zmierzają do poszerzenia kompetencji Inspekcji zarówno co do zakresu przedmiotowego sprawowanego przez nią nadzoru, jak również zwiększenia uprawnień w toku samej kontroli i usprawnienia podejmowanych przez nią działań.

Jednocześnie doprecyzowany został zakres przepisów karnych. Proponowana nowelizacja prowadzi do penalizacji zachowań związanych zarówno z prowadzeniem aptek i hurtowni, biorących udział w „odwróconym łańcuchu dystrybucji”, jak i działaniem podmiotów korzystających z produktów leczniczych pozyskanych w ten sposób.

Projektowane przepisy wprowadzają odpowiedzialność karną za zachowania powiązane z nakazami i zakazami określonymi w ustawie Prawo farmaceutyczne.


Ujednolicenie sposobu sprawowania nadzoru przez organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej jest również wskazane w związku z planowanym włączeniem wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych do jednolitej, spionizowanej struktury Inspekcji.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Prawo farmaceutyczne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30