RCL: Rozporządzenie MZ w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2019 r.

Medexpress

Opublikowano 28 maja 2018, 13:49

zmień krew Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 28 maja 2018, 13:49

MZ ustaliło następujące opłaty za krew i jej składniki, wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi w 2019 r.:
1) 275 zł - za jednostkę krwi pełnej konserwowanej;
2) 186 zł - za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z krwi pełnej;
3) 263 zł - za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z aferezy;
4) 90 zł - za jednostkę koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej;
5) 1111 zł - za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy;
6) 1255 zł - za jednostkę koncentratu granulocytarnego;
7) 100 zł - za jednostkę osocza świeżo mrożonego;
8) 195 zł - za jednostkę krioprecypitatu.
W porównaniu z obecnymi wysokościami opłat za krew i jej składniki wyniosą ok. 3,2 mln. zł i dotyczą NFZ. Ustalając wysokość opłat za krew i jej składniki w 2019 r., należało uwzględnić zarówno wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku 2017, jak i wysokość ponoszonych przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi kosztów. Analiza ww. danych wykazała podstawę do zmiany wysokości opłat za krew i jej składniki w 2019 roku w zakresie: koncentratu krwinek czerwonych z krwi pełnej, osocza świeżo
mrożonego oraz koncentratu granulocytarnego. Prognozowany wzrost wartości
wydanych składników krwi wynosi ok. 3,2 mln. zł. Jednocześnie, przy wyliczaniu
wartości poszczególnych pozycji w rozporządzeniu uwzględniono również wysokość
dotacji dla regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, o której mowa w art.
23 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.
Rozporządzenie: TU
Źródło: RCL
Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / krew / mz / krwiodawstwo / opłaty za krew
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31